Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en verksamhets anvisningar, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Trombocytaggregation med Multiplate, Trombocytaggr(imp) Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under indikationer och provtagning.

  , Ändrad
 • M-komponent-uppföljning, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information gällande förvaring.

  , Ändrad
 • Fria lätta kedjor, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information gällande förvaring.

  , Ändrad
 • Proteinfraktioner, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information gällande förvaring.

  , Ändrad
 • 5-oxoprolin, behandlingskontroll, fP- CMMS
  Kommentar:
  Nedläggning av analys
  , Avpublicerad
 • Calciumjon, fri, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Kompleterad med information om beställning för Ersta sjukhus.

  , Ändrad
 • PK (INR), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Kompletterad med beställningsinformation för Ersta sjukhus. 

  , Ändrad
 • Glukos, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Kompletterad med information om beställning och provtagning för Ersta sjukhus.

  , Ändrad
 • C-reaktivt protein, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Kompletterad med information om beställning för Ersta sjukhus.

  , Ändrad
 • Brucella, Burkholderia och Francisella Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  Anvisningen inkluderar nu riskklass 3 bakterierna, Brucella, Burkholderia och Francisella
  , Ändrad
 • Trombocyter, partikelkoncentration, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Kompletterad med information om provtagning i ACD-rör.

  , Ändrad
 • C1-inhibitor (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterar analysfrekvens

  , Ändrad
 • Angiotensin converting enzyme, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterat referensintervall

  , Ändrad
 • Buprenorfin, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Ny information gällande metaboliten norbuprenorfin vid analys av buprenorfin i plasma.

  , Ändrad
 • GFR (glomerulär filtrationshastighet) Klinisk kemi
  Kommentar:

  Generell uppdatering av texten under kommentar.

  , Ändrad
 • Albumin, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny text under rubriken indikationer.

  , Ändrad
 • Lynch Syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Bröst och ovarial syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Array-CGH Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Erlotinib, P/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Ny analys för koncentrationsbestämning av Erlotinib i plasma/serum på Klinisk Farmakologi, Läkemedelslaboratoriet, från och med 2020-11-18.

  , Avpublicerad
 • Sunitinib, P/S- Klinisk farmakologi
  , Avpublicerad
 • Alfa-thalassemi, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad svarsinfo

  , Ändrad
 • Beta-2 glykoprotein 1-ak (IgG) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  Kommentar:
  Beta-2 Glykoprotein1-ak ingår nu i provtagningsanvisningen "Kardiolipin-ak och Beta-2 Glykoprotein1-ak (IgG, IgM)"
  , Avpublicerad
 • ProBio Prostatacancer Assay Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:

  Tillägg av broschyr Probio prostatacancer assay tillvägagångssätt.

  , Ändrad
 • PNH Klinisk patologi/cytologi
  , Ändrad
 • Toxscreen akut, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Kompletterad information under provtagning.

  , Ändrad
 • PKU-prov CMMS
  Kommentar:

  Förtydligad information under provtagning.  , Ändrad
 • Genetisk utredning, CMMS CMMS
  , Ny
 • RNA-analys, CMMS CMMS
  , Ny
 • Helgenomsekvensering, CMMS CMMS
  Kommentar:
  Nytt analysnamn i TakeCare
  , Ändrad
 • Demensmarkörer, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall för Csv-beta-amyloid 42/40.

  , Ändrad
 • Finnålspunktion, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:
  Information gällande punktionsmottagning, Huddinge är ändrad

  , Ändrad
 • Cerebrospinalvätska, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:

  Ändring under provtagning samt telefonnummer som är uppdaterade.

  , Ändrad
 • Gangliosid-ak (IgM, IgG) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • 1:a trimester screening/KUB-test Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under förvaring/transport.
  , Ändrad
 • CNS-panel -csv, bakterier, virus och Kryptokocker Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Helgenomsekvensering Klinisk genetik
  , Ny
 • Salmonella och Yersinia antikroppar Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • CIDP/Autoimmun Nodopati IgG panel Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Coronavirus SARS-CoV-2, influensa A- och B- virus samt RS-virus-RNA Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  ​Nya beställningsrutiner införs för RNA analys.

  , Avpublicerad
 • Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis och Legionella Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  Chlamydophila psittaci-DNA utförs på prov från nedre luftvägar och ingår i utökad diagnostik för luftvägsbakterier tillsammans med Legionella.
  , Avpublicerad
 • Luftvägsvirus Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  Coronavirus SARS-CoV-2 utgår från anvisningen.

  , Avpublicerad
 • kB-Karbamazepin (filterpapper) Klinisk farmakologi
  , Ny
 • kB-Valproat (filterpapper) Klinisk farmakologi
  , Ny
 • kB-Lamotrigin (filterpapper) Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Luftvägspatogener - bakterier och virus Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  Ny anvisning luftvägspanel och corona, influensa, RS-virus

  , Ändrad
 • DNA-Spec Koag Klinisk kemi
  , Ny
 • Follikelstimulerande hormon-Luteiniserande hormon, känslig, S- Klinisk kemi
  , Ny
 • von Willebrandfaktor propeptid, P- Klinisk kemi
  , Ny
 • Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  Analys SARS-CoV-2 ak IMKR utförs inte längre.

  , Ändrad
 • Gastroenterit (GE), virus Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  Lagt till kräkning som beställningsbart provmaterial.
  , Ändrad
 • Interleukin-6, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under provtagning och förvaring transport.

  , Ändrad
 • Glukos-6-Fosfatdehydrogenas, Erc(B)- Klinisk kemi
  Kommentar:

   Från och med 2023-05-24 samma namn vid beställning och svar.

  , Ändrad
 • C-peptid, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen byter namn från fS, C-Peptid till S, C-Peptid på grund av att rekommendationen om fasta är borttagen.

  , Ändrad
 • Adiponektin-Leptin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Från och med 2023-05-24 kan Adiponektin och Leptin bara beställas som grupp.

  , Ändrad
 • Standardbikarbonat, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Transporttiden för kapillärt prov är ändrad från 15 min till 10 min.

  , Ändrad
 • Metoxikatekolaminer, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Förtydligad information under provtagning och förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Lipoproteinprofil, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under svarstider

  , Ändrad
 • Endogen trombinpotential, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • FosfoTau181, P- STUDIE Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterat beställningsrutin och förtydligat indikationer samt förvaring/transport

  , Ändrad
 • Venösa blodgaser, vB- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdatarat referensintervall för ​vB-pCO2(Koldioxidtension) 

  , Ändrad
 • Faktor VIII, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under kommentar

  , Ändrad
 • Fibrin-D-Dimer, P- Klinisk kemi
  Kommentar:


  Uppdaterad information under förvaring/transport

  , Ändrad
 • Bröst, histopatologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:

  Ändrat ackrediteringsstatus

  , Ändrad
 • Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM), S- Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ändrad