Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en verksamhets anvisningar, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Adrenokortikotropt hormon, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning och förvaring/transport. Prov kan förvaras upp till 2 timmar i rumstemperatur.

  , Ändrad
 • Amfetaminer, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Heroin/Morfin, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Cannabis, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Kokain, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Bensodiazepiner, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Biotin-tiamin-svarande basalgangliesjukdom, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Ändrad analysnamn. Nya sökord.

  , Ändrad
 • Bakterieodling, ortopediskt implantat Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Trc(B)-IPF Klinisk kemi
  , Ny
 • Sediment, U- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Förtydligad information under referensintervall och kommentar.
  , Ändrad
 • Mikroglobulin, beta-2-, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ändring av referensintervall fr o m 2020-07-10

  , Ändrad
 • Bensodiazepiner, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Etylenglykol, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Byte av metod från och med 200623

  , Ändrad
 • Kreatinin, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny text under bakgrund och indikationer.

  , Ändrad
 • Urea, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny text under bakgrund och indikationer

  , Ändrad
 • Human epididymal protein 4, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-06-23 utförs inte Human epididymal protein 4 på Karolinska Universitetslaboratoriet. Inkomna prover skickas till Lund.

  , Ändrad
 • ProBrain natriuretisk peptid, NT-, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Pediatriska referensintervall har lagts till.

  , Ändrad
 • Celler, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Ny information under indikationer
  , Ändrad
 • Coronavirus SARS-CoV-2 Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  ​Nya beställningsrutiner införs för RNA analys.

  , Ändrad
 • Proteinfraktioner, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny  text har kommit till under indikationer.

  , Ändrad
 • Drogtest, utandningsluft- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Metoden kommer att läggas ner fr.o.m. 2020-06-08.
  , Avpublicerad
 • IgA, låg koncentration Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  Kommentar:

  ​Ändrad analysmetod med nya enheter och mätområde.

  , Ändrad
 • Internetdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Reducering av analyter.

  , Ändrad
 • Missbruksläkemedel och växtdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Från 2020-05-18 är analysen sammanslagen med  Växt- och svampdroger, U-, som har utgått.

  , Ändrad
 • Calcium, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensintervall från 0,7-7,0 till 2,5 – 8,0 mmol/dygn

  , Ändrad
 • Glukos, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justering av referensintervall från ca 60% av P-Glukos till
  > 60% av P-glukos.

  , Ändrad
 • Glukos, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensintervall från 4,0-6,0  till 4,2 – 6,0 mmol/L.

  , Ändrad
 • Koldioxid, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under provtagning.

  , Ändrad
 • Kortikoliberin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 2018-05-16.

  , Avpublicerad
 • Hepcidin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 180516.

  , Avpublicerad
 • Amatoxin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under indikationer, remiss och förvaring.

  , Ändrad
 • Växt- och svampdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Analysen slås samman med Missbruksläkemedel, U- fr.o.m. 2020-05-18.

  , Avpublicerad
 • Blue native elektrofores, molekylär diagnostik CMMS
  Kommentar:
  Metoden behöver ingen egen provtagningsanvisning. Avpubliceras om 6 månader.
  , Avpublicerad
 • Protein C (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning och under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Protein S, fritt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning och förvaring/transport.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor, genetisk utredning Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Hydroxiklorokin, B- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  ​Från och med 2020-04-21 analyseras hydroxiklorokin i blod på Klinisk farmakologi. Analysen ingår i Akutsortimentet.
  , Ny
 • Trombocyter, partikelkoncentration, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information om förvaring för citratrör.

  , Ändrad
 • Aminosyror, CSV- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner och ackrediteringsinformation uppdaterade.

  , Ändrad
 • Aminosyror, fP- CMMS
  Kommentar:
  Svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Aminosyror, U- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Karnitin, fritt och totalt, P- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Erytrocytosutredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Arkiveras då anvisningen inte längre är aktuell.

  , Avpublicerad
 • 17-beta-hydroxisteroid-dehydrogenas-10-brist, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Ny anvisning

  , Ändrad
 • Kreatintransporter (SLC6A8)-brist, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Ny anvisning.

  , Ändrad
 • Interleukin-1 beta, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Leukocytantikroppsscreening Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Cytokiner Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Interleukin-6, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Interleukin-8, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Tumor necrosis factor alpha, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Interleukin-10, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Klorokin, B- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-04-21 analyseras klorokin i blod på Klinisk farmakologi. Analysen ingår i Akutsortimentet.

  , Ny
 • Homocystein och metionin, P- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • 3-Hydroxibutyrat, P- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • PKU-prov CMMS
  Kommentar:

  ​Förtydligande av provtagningsrutiner samt tillägg av transportrutiner för kliniker på sjukhus med dagliga transporter till KUS.

  , Ändrad
 • Katekolaminer, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysen är nedlagd från och med 20200416

  , Ändrad
 • F-Aktin-ak (IgG) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik CMMS
  Kommentar:

  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.

  , Ändrad
 • Porfyri, behandlingskontroll CMMS
  Kommentar:

  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.

  , Ändrad
 • Porfyriner, fraktionering, F- CMMS
  Kommentar:
  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.
  , Ändrad
 • Porfyriner, total, F- CMMS
  Kommentar:
  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.
  , Ändrad
 • Porfyri, utredning CMMS
  Kommentar:

  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.

  , Ändrad
 • Fenazepam, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
   
  , Avpublicerad
 • Blodstatus, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Hållbarheten för venöst blod ändras till 28 timmar vid kylförvaring. Hållbarhet vid rumstemperatur oförändrat 24 timmar.

  , Ändrad
 • Kortikoider, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förändrad analysfrekvens.

  , Ändrad
 • Kortisol, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förändrad analysfrekvens

  , Ändrad
 • Tyreoideaanalyser för pediatriska prover (barnprover) Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förändrad analysfrekvens för Delfiametoden

  , Ändrad
 • Urea-13C-test, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Analysen nedlagd sedan 2018-09-03.
  , Avpublicerad
 • Flukloxacillin, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Flukloxacillin ingår från och med 2020-03-27 i Akutsortimentet på Klinsik farmakologi.

  , Ändrad
 • Kloxacillin, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Kloxacillin ingår från och med 2020-03-27 i Akutsortimentet på Klinsik farmakologi.
  , Ändrad
 • MERS-coronavirus, SARS-coronavirus Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Fencyklidin, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Verifieringanalys utförs vid Unilabs i Eskilstuna

  , Ändrad
 • GHB, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Verifieringsanalysen utförs vid Unilabs, Eskilstuna

  , Ändrad