Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en klinik, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Flupentixol, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information om hållbarhet vid förvaring och transport av prov. Minskad provvolym vid provtagning och ny specifik analysmetod för flupentixol sedan 2019-01-14.
  , Ändrad
 • Perfenazin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Minskad  provvolym vid provtagning och ny specifik analysmetod för perfenazin sedan 2019-01-14.
  , Ändrad
 • Cerebrospinalvätska, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:
  Lagt till länk till bild på provtagningskärlet. Ändrad benämning på provröret
  , Ändrad
 • Folat, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
  190110 Provet behöver inte längre ljusskyddas efter provtagning
  , Ändrad
 • Kobalamin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
  190110 Röret behöver inte längre ljusskyddas efter provtagning. 
  , Ändrad
 • Glycerol, U- CMMS
  Kommentar:
  Ändrad provförvaring och -transport.
  , Ändrad
 • Hurlers sjukdom, genetisk diagnostik CMMS
  , Ändrad
 • MPO-ak (IgG) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Avpublicerad
 • PR3-ak (IgG) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Avpublicerad
 • Fabrys sjukdom, genetisk diagnostik CMMS
  , Ändrad
 • Lysosomala inlagringssjukdomar, genetisk diagnostik CMMS
  , Ny
 • Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik CMMS
  Kommentar:
  Ändrad ackrediteringsinformation.
  , Ändrad
 • Porfyri, behandlingskontroll CMMS
  Kommentar:

  Ändrad ackrediteringsinformation.

  , Ändrad
 • Porfyri, utredning CMMS
  Kommentar:
  Ändrad ackrediteringsinformation.
  , Ändrad
 • Laktosbelastning, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdatarad med anledning av att laktosbelastning med vätgas tas bort ur analyssortimentet från och med 2019-01-01

  , Ändrad
 • Iohexolclearance, Pt- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Kompletterad med information om när undersökningen kan utföras.

  , Ändrad
 • Vävnadspolypeptid antigen, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
   
  , Avpublicerad
 • von Willebrandfaktor CBA, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade adresser till provtagningsställen.

  , Ändrad
 • Akut intermittent porfyri, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Se anvisningen "Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik".

  , Avpublicerad
 • Aminolevulinsyra, kvant, U- CMMS
  Kommentar:
  På CMMS analyseras aminolevulinsyra och porfobilinogen samtidigt i samma urinprov. Se anvisning "Aminolevulinsyra, porfobilinogen, kvant, U-".
  , Avpublicerad
 • Svavelhaltiga aminosyror, U- CMMS
  Kommentar:
  Analysen nedlagd på CMMS 2017-05-10.
  , Avpublicerad
 • Erytropoetisk protoporfyri, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Se anvisningen "Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik".

  , Avpublicerad
 • Hereditär koproporfyri, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Se anvisningen "Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik".

  , Avpublicerad
 • Porfobilinogen, kvant, U- CMMS
  Kommentar:
  På CMMS analyseras aminolevulinsyra och porfobilinogen samtidigt i samma urinprov. Se anvisning "Aminolevulinsyra, porfobilinogen, kvant, U-".
  , Avpublicerad
 • Porfyria variegata, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Se anvisningen "Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik".

  , Avpublicerad
 • Kongenital erytropoetisk porfyri, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Se anvisningen "Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik".

  , Avpublicerad
 • Puriner och Pyrimidiner, U- CMMS
  Kommentar:

  Ackrediterad från och med 2018-05-22.

  , Ändrad
 • Porfyrisjukdomar, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:
  Se anvisningen "Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik".
  , Avpublicerad
 • CAH, dygnsprofil, filtrerpapper CMMS
  Kommentar:

  ​Rättelse: använd svarspostetiketter (ej svarskuvert ).

  , Ändrad
 • Haemophilus ducreyi Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  Beställningen förtydligas på indikationer.
  , Ändrad
 • Svampantigen, betaglukan Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  ​Beställningen förtydligas på indikationer.
  , Ändrad
 • Tuberkulos-antigen, interferon gamma svar (IGRA), 4 rör Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  Förtydligande av provtagning, fyll provrören med rätt blodmängd.
  , Ändrad
 • Karbapenemresistent Acinetobacter Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  ​Beställningen förtydligas på indikationer.

  , Ändrad
 • Cystisk fibros (CF), bakterieodling Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  ​Beställningen förtydligas på indikationer.

  , Ändrad
 • Urin, bakterieodling Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  ​Provtagningen är kompletterad med bild på rätt urinmängd.
  , Ändrad
 • EBV-transformering av B-lymfocyter Klinisk genetik
  , Ändrad
 • Albumin/Kreatinin (remsa), U- Klinisk kemi
  , Avpublicerad
 • Hemoglobin-Masspektrometri, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Metoden nedlagd.
  , Avpublicerad
 • Partikelflöde, 4 timmar, U- Klinisk kemi
  , Avpublicerad
 • VHL-Chuvash genotyp, DNA- Klinisk kemi
  , Avpublicerad
 • Erytropoietinreceptor genotyp, DNA- Klinisk kemi
  , Avpublicerad
 • Alkoholer, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Etanol, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Analysen läggs ner. U-ETG rekommenderas i stället.

  , Avpublicerad
 • Antitrombin (Tromb), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny rutinmetod, ersätter antitrombin (enz).

  , Ändrad
 • Celler, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Csv-Lkc part.konc byter beställnings och rapportnamn till Csv-Leukocyter

  , Ändrad
 • Lipoproteinfraktion, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen byter namn från fS-Lipidelfores till fS-Lipoproteinfraktion.

  , Ändrad
 • Plasminogenaktivatorhämmare 1 (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under indikationer samt uppdaterade adresser till provtagning och provinlämning.

  , Ändrad
 • MCH, Rtc(B)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Nytt beställnings och rapportnamn.

  , Ändrad
 • Trombocyter, partikelkoncentration, B- Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Glukosbelastning, gravida, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Nytt beställnings och rapportnamn samt uppdaterad information under provtagning.

  , Ändrad
 • Bakterieodling, ortopediskt implantat Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Spec Koag, P- Klinisk kemi
  , Ny
 • Trc(B)-IPF Klinisk kemi
  , Ny
 • Konstitutionell kromosomanalys Klinisk genetik
  Kommentar:
  Vi har lagt till Down syndrom frågeställning i sökfunktionen. Turner är tillagt  och ab hab är borttaget 29/11

  Har tagit bort. Misstanke om leukemi eller annan sjukdom med förvärvad kromosomavvikelse. Perifert blod kan användas istället för benmärg under förutsättning att tillräckligt mycket omogna celler finns. 5/7-12

  Bytt namn på anvisningen och lagt till information om Hudbiopsier under provtagning. 151106.

  Tagit bort information om att mammas personnummer ska finnas med på remissen för barn under 1 år. Samt korrigering av svarsrutiner. 170301
   
  Ändrat under provtagning förtydligat om små barn och svårstuckna. 181011 och 181112
  , Ändrad
 • Testremsa, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdateringar under provtagning tilläggsinformation för Nitrittest.

  , Ändrad
 • NIPT (Trisomier/Kromosom) Klinisk genetik
  Kommentar:

  181107: Tillägg under remisser att det finns remiss att beställa i webbutiken​

  , Ändrad
 • Spice-metaboliter, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Uppdatering Spice-metaboliter

  , Ändrad
 • Hydroxiindolacetat, 5-, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analyseras från och med 2018-11-01

  , Ändrad
 • BVK, snabbKORT-P Klinisk kemi
  , Ny
 • 5-FC, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  5-FC ingår i Akutsortimentet på Klinisk farmakologi from 2018-10-25.
  , Ändrad
 • Växt- och svampdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
   
  , Ändrad
 • Laktat, D-, P- CMMS
  Kommentar:
  Förtydligad att prover som anländer rumstempererade inte kan analyseras.
  , Ändrad
 • Laktat, D-, U- CMMS
  Kommentar:
  Förtydligad att prover som anländer rumtempererade inte kan analyseras.
  , Ändrad
 • Internetdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Substanser uppdaterade 
  , Ändrad
 • Deoxypyridinolin/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad e-postadress.
  , Ändrad
 • N-terminal telopeptid av kollagen, typ 1/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Oxysteroler, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Prokollagen-1-N-propeptid, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik Klinisk kemi
  Kommentar:

  PDF för vanliga kombinationsbeställningar är uppdaterad.

  , Ändrad
 • PKU-prov CMMS
  Kommentar:
  Inget uppföljningsprov efter avslutad TNP-behandling.
  , Ändrad
 • IGF-bindningsprotein-1, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Galectin 3, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • ST2, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad  e-postadress.

  , Ändrad
 • Kollagen I, tvärbunden C-terminal telopeptid fragment (Beta-CTx), S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall.

  , Ändrad
 • Kortisol, Saliv- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Förtydligad text om provtagning med länk till patientanvisning.
  , Ändrad
 • LDL-kolesterol, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensvärdet för moderat risk

  , Ändrad
 • Amatoxin, U- Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Androstendion, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Angiotensin II, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då anslysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Endotelin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen varig nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Etylenglykol, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Ghrelin, totalt, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • Hydroxiprogesteron, 17-alfa-, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Metylmalonat, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Neurotensin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Transferrin, kolhydratfattigt, disialo, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Tymidinkinas, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då anslysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Typ I kollagen C-terminal telopeptid, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Vasopressin, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Testosteron, känslig, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • S 100 B, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då anslysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Neuronspecifikt enolas, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • Dihydrotestosteron, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Kolinesteras, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad remissinformation.

  , Ändrad
 • 25-OH-Vitamin D, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Fler sökord inlagda.

  , Ändrad
 • Plasminhämmare (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • Faktor IX (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under Indikationer/kompletterande analyser.

  , Ändrad
 • Faktor VIII-antikropp, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • Lupusantikoagulans, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information inlagd under indikationer/Kompletterande analyser och under Remiss.

  , Ändrad
 • Protein C (enz), P- Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Protein C (imm), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • Protrombinfragment 1 + 2, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Trombin-antitrombin-komplex, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Trombocytaggregation, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade kontaktuppgifter.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor antigen, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterat informationen under Indikationer/Kompletterande anslyser.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor-antikropp, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • Trombintid, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • Ristocetin induced platelet aggregation, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade kontaktuppgifter.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor GP1bA, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdataerad E-postadress.

  , Ändrad
 • Heparinantikroppar, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information inlagd under kommentar.

  , Ändrad
 • Alditoler, U- CMMS
  Kommentar:

  ​Referensintervaller uppdaterade.

  , Ändrad
 • Antitrombin (imm), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad text under indikationer samt justerat referensintervall.

  , Ändrad
 • Faktor IX-antikropp (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • Faktor V (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Faktor VII (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-post adress.

  , Ändrad
 • Faktor VIII (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • Faktor XIII (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • Endogen trombinpotential, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
   Uppdaterad text under indikationer.
  , Ändrad
 • Faktor VIII, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under kommentar.

  , Ändrad
 • Faktor IX (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade adresser.

  , Ändrad
 • Bakterier, nitrit, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Arkiveras då informationen i denna PTA överförts till PTA för Testremsa, U-.

  , Avpublicerad
 • Fetoprotein, alfa-, Amn- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då analysen varit nedlagd sedan 2017 
  , Avpublicerad
 • Fibrin-D-Dimer, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Mindre justering av tabell.
  , Ändrad
 • Anabola androgena steroider, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Alla anabola steroider som vi analyserar i metoden skrivs till som sökord
  , Ändrad
 • Amfetamin/Ecstasy, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Drogtest, luft- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Tramadol kan inte detekteras
  , Ändrad
 • Drogtest, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Screeningmetod införd. Analyser kan numera beställas enskilt
  , Ändrad
 • Apolipoprotein E, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • ProBrain natriuretisk peptid, NT-, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterat informationen under indikationer.

  , Ändrad
 • Kreatinkinas MB, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Membranproteiner, Erc(B)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad e-postadress.

  , Ändrad
 • Myoglobin, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Trombocytreceptorer (Glykoprotein Ib + IIIa, P-Selektin), Trc- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade kontaktuppgifter.

  , Ändrad
 • Troponin T, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Klozapin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Ändrat och kompletterat förvaring och transport. Minskad provtagningsvolym. Ny analysmetod.
  , Ändrad
 • Urea-13C-test, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Urea-13C-test utgår ur Karolinska Universitetslaboratoriets analyssortiment
  , Ändrad
 • Alaninaminotransferas, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Apo B genotypning, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Apo E genotypning, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Aspartataminotransferas, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Bilirubin, konjugerat, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Bilirubin, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Extraktion av genom-DNA från blod Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Glutamyltransferas, gamma-, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Hemoglobin E genotyp, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad remissinformation.

  , Ändrad
 • Hemoglobin S genotyp, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad remissinformation.

  , Ändrad
 • Hemoglobinfraktioner, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Nytt sökord tillagt.

  , Ändrad
 • Koagulationsfaktor VIII, genetisk utredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Laktatdehydrogenas, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Laktostolerans, genetisk diagnostik, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Alfa-thalassemi, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad remissinformation.

  , Ändrad
 • Hemoglobin Lepore genotyp, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Osteokalcin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ändrat texten under "förvaring". Provet centrifugeras inom 15 min.

  , Ändrad
 • Proteinfraktioner, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny  text har kommit till under indikationer tillägg.

  , Ändrad
 • Streptokocker, kval, Svalg- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Arkiveras då nyare information finns på annat ställe för berörda användare.

  , Avpublicerad
 • Calcium, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Calcium, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Calcium-fosfatprodukt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Fosfat, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Fosfat, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Glukos, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Glukos, manuellt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad E-postadress.
  , Ändrad
 • Glukos, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Kalium, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Klorid, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Klorid, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information om remiss.

  , Ändrad
 • Koldioxid, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Kolesterol, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • LDL/HDL-kolesterol (kvot), fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Magnesium, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Magnesium, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Natrium, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Natrium, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Osmolalitet, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Urea, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Alkaliskt fosfatas, isoenzymer, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Texten under indikationer är något justerad.

  , Ändrad
 • Apolipoprotein B/Apolipoprotein A1 (kvot), P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad E-postadress.
  , Ändrad
 • HDL-kolesterol, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Kalium, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • GFR (glomerulär filtrationshastighet) Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Metotrexat lågdos, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Analysen ingår from 2018-08-21 i akutsortimentet på Klinisk farmakologi.
  , Ändrad
 • Angiotensin converting enzyme, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Laktatdehydrogenas, isoenzymer, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Pepsinogen A, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Lagt till information om sambeställning med fS-Gastrin

  , Ändrad
 • Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp, provhantering, förvaring och transport Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förtydligat att denna anvisning endast gäller för analyser vars provtagningsanving länkar hit.

  , Ändrad
 • Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, provhantering, förvaring och transport Klinisk kemi
  Kommentar:
  Förtydligat att denna anvisning endast gäller för analyser vars provtagningsanving länkar hit.
  , Ändrad
 • EDTA-rör, lila propp, provhantering, förvaring och transport, Klinisk kemi Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förtydligat att denna anvisning endast gäller för analyser vars provtagningsanving länkar hit.

  , Ändrad
 • Alkaliskt fosfatas, benspecifikt, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Renin, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Aldosteron, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Aldosteron, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Alkaliskt fosfatas, placentatyp, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-post adress.

  , Ändrad
 • Glukagon, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Proinsulin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Tillväxthormon, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Tyreoglobulin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad E-post adress.

  , Ändrad
 • Inhibin B, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  180814 Uppdaterad text rubriken remiss.

  , Ändrad
 • Acylkarnitin, fP- CMMS
  Kommentar:
   Ersatter analys av dikarboxylsyror i plasma.  
  , Ändrad
 • Koriongonadotropin, kval, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180808 Uppdaterad information under rubriken remisser.

  , Ändrad
 • Testosteron, bioaktivt, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180808 Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Testosteron, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Mindre justering av text.

  , Ändrad
 • alfa-Fetoprotein-Csv Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180808 Uppdaterat E-post adressen.

  , Ändrad
 • Koppar, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180807 Arkiveras då analysen varit nedlagd en lägre tid.
  , Avpublicerad
 • Koppar, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180807 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • DNA-analyser, klinisk kemi Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180806 Gammal provtagningsanvisning som aldrig publicerats, arkiveras.

  , Avpublicerad
 • Hemoglobin Tacoma genotyp, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180806 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Koagulation, ytinducerad, antikropp, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180806 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • tPA (imm), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180806 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • C-reaktivt protein, P-, snabbmetod Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180806 Gammal provtagningsanvisning från 2012 som aldrig blivit publicerad, arkiveras.

  , Avpublicerad
 • CRP, (PNA), B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180806 Aldrig publicerad provtagningsanvisning, arkiveras.

  , Avpublicerad
 • B-HbA1c (IFCC) ViaPost Klinisk kemi
  Kommentar:
  180806 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • Erc, hemoglobinmassakoncentration, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180803 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Fibronektin, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180803 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • Galaktoseliminationshastighet, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180803 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Galaktoseliminationskapacitet, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180803 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Trihydroxikoprostansyra, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • Tyreoideaanalyser för pediatriska prover (barnprover) Klinisk kemi
  Kommentar:

  180803 Uppdaterad E-postadress.

  , Ändrad
 • Hemoglobin S, kvantifiering, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180803 Arkiverar då analysen varit nedlagd en längre tid.

  , Avpublicerad
 • Dialysvätska, -Dia Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180803 Uppdaterad E-post adress.

  , Ändrad
 • Porfobilinogen, kval, U- Klinisk kemi
  , Avpublicerad
 • Fettsyror, Pt(F)- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180802 Arkiveras då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • Kapillärblödning, Pt- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180802 Arkiveras då metoden varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • Metylentetrahydrofolatreduktas genotyp (677C-T), DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180802 Arkiveras då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • N-Acetyl-beta-D-glukosaminidas, U- Klinisk kemi
  Kommentar:
   180802 Arkiveras då analysen varit nedlagd en lägre tid.
  , Avpublicerad
 • Oleat-14C-test, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180802 Arkiveras då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • Troponin I, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180802 Arkiveras då analysen varit nedlagd en längre tid.
  , Avpublicerad
 • Test! Gelrör, gul propp (serum) omhändertagande, Klinisk kemi Klinisk kemi
  , Avpublicerad
 • Kreatinin, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180801 Uppdaterat verksamhetens e-post adress.

  , Ändrad
 • Protein HC, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180801 Uppdaterad E-post adress.

  , Ändrad
 • Protein HC/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180801 Uppdaterat informationen under indikationer samt uppdaterat e-post adressen.

  , Ändrad
 • Protein, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180801 Uppdaterad E-post adress.

  , Ändrad
 • Proteinfraktioner/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180801 Uppdaterad E-post adress.

  , Ändrad
 • Tumor necrosis factor alpha, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  180801 Uppdaterad E-postadress

  , Ändrad
 • Urat, P- Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Urat, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180801 Beställs elektroniskt eller på konsultremiss

  , Ändrad
 • Kappa- och Lambdakedjor, Pt(U)- Klinisk kemi
  , Ny
 • Kappa- och Lambdakedjor/Krea, U- Klinisk kemi
  , Ny
 • Interleukin-10, S- Klinisk kemi
  , Ny
 • Interleukin-6, Csv- Klinisk kemi
  , Ny
 • Interleukin-8, Csv- Klinisk kemi
  , Ny
 • Interleukin-10, Csv- Klinisk kemi
  , Ny
 • Tumor necrosis factor alpha, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180801 Uppdaterad E-post adress och benämning på provrör.

  , Ändrad
 • Cytokiner Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180801 Uppdaterad E-postadress

  , Ändrad
 • Kreatinkinas, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180731 Ändrat värde för felkällor och lagt in ny information under kommentar ang felkällor.

  , Ändrad
 • Interleukin-1 beta, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​180731 Förtydligat benämningen på provtagningsröret.

  , Ändrad
 • Laktat, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  180730 Lagt till information under provtagning och under förvarig och transport.
  , Ändrad