Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en verksamhets anvisningar, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Bensodiazepiner, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Heroin/Morfin, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Missbruksläkemedel och växtdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Från 2020-05-18 är analysen sammanslagen med  Växt- och svampdroger, U-, som har utgått.

  , Ändrad
 • Växt- och svampdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Analysen slås samman med Missbruksläkemedel, U- fr.o.m. 2020-05-18.

  , Avpublicerad
 • Blue native elektrofores, molekylär diagnostik CMMS
  Kommentar:
  Metoden behöver ingen egen provtagningsanvisning. Avpubliceras om 6 månader.
  , Avpublicerad
 • Protein C (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning och under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Protein S, fritt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning och förvaring/transport.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor, genetisk utredning Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Hydroxiklorokin, B- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  ​Från och med 2020-04-21 analyseras hydroxiklorokin i blod på Klinisk farmakologi. Analysen ingår i Akutsortimentet.
  , Ny
 • Trombocyter, partikelkoncentration, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information om förvaring för citratrör.

  , Ändrad
 • Cannabis, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Aminosyror, CSV- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner och ackrediteringsinformation uppdaterade.

  , Ändrad
 • Aminosyror, fP- CMMS
  Kommentar:
  Svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Aminosyror, U- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Karnitin, fritt och totalt, P- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Erytrocytosutredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Arkiveras då anvisningen inte längre är aktuell.

  , Avpublicerad
 • 17-beta-hydroxisteroid-dehydrogenas-10-brist, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Ny anvisning

  , Ändrad
 • Kreatintransporter (SLC6A8)-brist, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Ny anvisning.

  , Ändrad
 • Interleukin-1 beta, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Leukocytantikroppsscreening Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Cytokiner Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Interleukin-6, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Interleukin-8, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Tumor necrosis factor alpha, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Interleukin-10, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Hållbarheten för centrifugerat prov i kyla är ändrad till 48 timmar.

  , Ändrad
 • Klorokin, B- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-04-21 analyseras klorokin i blod på Klinisk farmakologi. Analysen ingår i Akutsortimentet.

  , Ny
 • Homocystein och metionin, P- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • 3-Hydroxibutyrat, P- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • PKU-prov CMMS
  Kommentar:

  ​Förtydligande av provtagningsrutiner samt tillägg av transportrutiner för kliniker på sjukhus med dagliga transporter till KUS.

  , Ändrad
 • Katekolaminer, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysen är nedlagd från och med 20200416

  , Ändrad
 • Coronavirus SARS-CoV-2 Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  ​Ny analys införs för påvisning av IgG antikroppar.

  , Ändrad
 • Bensodiazepiner, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • F-Aktin-ak (IgG) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Amfetaminer, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Kokain, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik CMMS
  Kommentar:

  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.

  , Ändrad
 • Porfyri, behandlingskontroll CMMS
  Kommentar:

  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.

  , Ändrad
 • Porfyriner, fraktionering, F- CMMS
  Kommentar:
  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.
  , Ändrad
 • Porfyriner, total, F- CMMS
  Kommentar:
  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.
  , Ändrad
 • Porfyri, utredning CMMS
  Kommentar:

  Med anledning av covid-19 analyseras inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka ej fecesprover, dessa kommer att kasseras.

  , Ändrad
 • Fenazepam, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
   
  , Avpublicerad
 • Blodstatus, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Hållbarheten för venöst blod ändras till 28 timmar vid kylförvaring. Hållbarhet vid rumstemperatur oförändrat 24 timmar.

  , Ändrad
 • Kortikoider, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förändrad analysfrekvens.

  , Ändrad
 • Kortisol, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förändrad analysfrekvens

  , Ändrad
 • Tyreoideaanalyser för pediatriska prover (barnprover) Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förändrad analysfrekvens för Delfiametoden

  , Ändrad
 • Urea-13C-test, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Analysen nedlagd sedan 2018-09-03.
  , Avpublicerad
 • Flukloxacillin, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Flukloxacillin ingår från och med 2020-03-27 i Akutsortimentet på Klinsik farmakologi.

  , Ändrad
 • Kloxacillin, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Kloxacillin ingår från och med 2020-03-27 i Akutsortimentet på Klinsik farmakologi.
  , Ändrad
 • MERS-coronavirus, SARS-coronavirus Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Fencyklidin, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Verifieringanalys utförs vid Unilabs i Eskilstuna

  , Ändrad
 • GHB, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Verifieringsanalysen utförs vid Unilabs, Eskilstuna

  , Ändrad
 • Luftvägsvirus Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  Coronavirus SARS-Co V-2 utgår från anvisningen.

  , Ändrad
 • Puriner och Pyrimidiner, U- CMMS
  Kommentar:

  Ackrediteringsinformation uppdaterad.

  , Ändrad
 • Pregnantriol, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Ackreditering borttagen på grund av att vi ej kan upprätthålla den externa kontrollverksamheten.
  , Ändrad
 • Steroidmönster, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Ackreditering borttagen på grund av att vi ej kan upprätthålla den externa kontrollverksamheten
  , Ändrad
 • Orosomukoid, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterat refernsintervall

  , Ändrad
 • Erc, medelvolym, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under förvaring och transport.
  , Ändrad
 • Erc, volymfraktion, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under förvaring och transport.
  , Ändrad
 • AGS CYP17 Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • FGFR3 relaterade skelettdysplasier Klinisk genetik
  Kommentar:
  Ersätter  anvisningarna Hypokondroplasi och Tanatofor Dysplasi
  , Avpublicerad
 • Angelmans Syndrom Klinisk genetik
  Kommentar:
  Ny metod
  , Avpublicerad
 • Aniridi- WAGR syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Birt-Hogg-Dubé Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Charcot-Marie-Tooth Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Cystisk fibros Klinisk genetik
  Kommentar:
  Ny metod tillagd
  , Avpublicerad
 • Dyskondrosteos Klinisk genetik
  Kommentar:
  Tillägg av metod
  , Avpublicerad
 • Dystrophia myotonica Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Familjär Hemofagocyterande lymfohistiocytos Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Familjär medelhavsfeber Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Fragilt–X syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • MSI/BRAF Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Huntingtons sjukdom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Kennedys sjukdom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Kongenital adrenal hyperplasi Klinisk genetik
  Kommentar:
  uppdatering av text, sammanslagning av flera PTA.
  , Avpublicerad
 • Könsbestämning Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Störd könsutveckling Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Kostmanns sjukdom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Krabbes sjukdom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Lesch-Nyhans syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Li-Fraumeni syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Marfans syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Mikrosatellitinstabilitet Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Multipel endokrin neoplasi Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Colonpolypos Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Ondines syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Prader Willi syndrom Klinisk genetik
  Kommentar:
  Ny metod
  , Avpublicerad
 • Retinoblastom, kopplingsanalys Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Retts Syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Rhabdomyosarcom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Russell Silvers syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Spinal muskelatrofi Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Spinocerebellär ataxi Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Welanders distala myopati Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Griscelli syndrom typ 2 Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Beckwith-Wiedemanns syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • E-cadherin Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Alveolär kapillär dysplasi Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Hirschsprungs sjukdom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Familjär aneurysm Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • X-bunden lymfoproliferativ sjukdom (XLP) Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Brutons sjukdom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • WHIM syndrom Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • IL-2-receptor,lösl,-S Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förtydligat förvaring och transport.

  , Ändrad
 • Biotinidas, P- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Leukocyter, partikelkoncentration, Asc/Perik/Ple- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall för ascites.

  , Ändrad
 • Laktosbelastning, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Provtagning av laktosbelastning centraliseras till Solna.

  , Ändrad
 • Hemokromatos Klinisk genetik
  , Avpublicerad
 • Etnisk neutropeni Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Celler, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Svarsrutin förtydligad
  , Ändrad
 • Sulfatider, U- CMMS
  Kommentar:
  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade. Indikation uppdaerad.
  , Ändrad
 • Trimetylaminuri, kval, Pt(U)- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade. 

  , Ändrad
 • Kolinesteras, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Mindre justering av referensintervall.

  , Ändrad
 • Gabapentin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Ny specifik analysmetod i drift 2020-01-21 för läkemedelssubstansen gabapentin. Även utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov.
  , Ändrad
 • Oxkarbazepin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av oxkarbazepin.
  , Ändrad
 • Pregabalin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Ny specifik analysmetod i drift 2020-01-21 för läkemedelssubstansen pregabalin. Även utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov. Analysen är ackrediterad från och med 2020-01-21.
  , Ändrad
 • Zonisamid, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av zonisamid.
  , Ändrad
 • Rufinamid, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av rufinamid.
  , Ändrad
 • Perampanel, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av perampanel.
  , Ändrad
 • Lakosamid, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av lakosamid.
  , Ändrad
 • Koagulationsfaktor VIII, genetisk utredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterat formulär samt uppdaterad information under flera rubriker.

  , Ändrad
 • Oligosackarider, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar samt transport- och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Oxalat, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Sialinsyra, fri och total, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • fP-Carcinoidpeptider Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkveras då analysen inte funnits i sortimentet sedan 2018.05.16.  Beställning av fP-Kromogranin A och Pt(U)-5-HIA rekommenderas.

  , Avpublicerad
 • von Willebrandfaktor multimerer, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under rubriken metod.

  , Ändrad
 • Drogtest, utandningsluft- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Metoden kommer att läggas ner fr.o.m. 2020-06-08.
  , Ändrad
 • Mononukleostest, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information om förvarig/transport.

  , Ändrad
 • Internetdroger, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Blodgaser (PNA), B- Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Follikelstimulerande hormon, känslig S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 2018.05.16.

  , Avpublicerad
 • Luteiniserande hormon, känslig S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 2018.05.16.

  , Avpublicerad
 • NGAL, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimetet 2018-05-16.

  , Avpublicerad
 • eGFRmedel,relativ, Pt- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under referensintervall.

  , Ändrad
 • Utökad drogtest i saliv Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • 1,25-OH-vitamin D, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justering av referensintervall.

  , Ändrad
 • Demensmarkörer, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Gruppen med kvot byter namn och en ny grupp utan kvot tillkommer.

  , Ändrad
 • Katekolaminer, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Innehåller information om ny analysgrupp.

  , Ändrad
 • Clostridioides difficile Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  Analysen utförs dygnet runt på KUL 24Sju.

  , Ändrad
 • Morbillivirus Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  Molekylärbiologisk diagnostik utförs på Karolinska Huddinge och Solna.

  , Ändrad
 • RNA profil, hud Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Avpublicerad
 • Dopamin,Homovanillat,Vanillinmandelat/Kreatinin , U Klinisk kemi
  , Ny
 • Tamoxifen, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Ny analys av läkemedelssubstansen tamoxifen och dess aktiva metabolit endoxifen i drift 2019-11-27.

  , Ändrad
 • Isavukonazol, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​​Ny analys av läkemedelssubstansen isavukonazol i drift 2019-11-27.

  , Ändrad
 • Levofloxacin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Ny analys av läkemedelssubstansen levofloxacin i drift 2019-11-27.

  , Ändrad
 • Humana anti-musantikroppar (HAMA) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny