Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en verksamhets anvisningar, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Klorokin, B- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-04-21 analyseras klorokin i blod på Klinisk farmakologi. Analysen ingår i Akutsortimentet.

  , Ny
 • Hydroxiklorokin, B- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  ​Från och med 2020-04-21 analyseras hydroxiklorokin i blod på Klinisk farmakologi. Analysen ingår i Akutsortimentet.
  , Ny
 • Plasminhämmare (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Antitrombin (imm), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Deoxypyridinolin/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-11-18 utgår analysen Deoxypyridinolin (U-DPD) från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

  , Ändrad
 • Faktor IX-antikropp (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Faktor IX (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st. Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Faktor V (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Faktor VII (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Faktor VIII-antikropp, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Faktor X (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.
  , Ändrad
 • Faktor XI (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st. Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Faktor XII (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Faktor XIII (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Gastrin, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Fr o m 2020-11-18 kommer analysen fP-Gastrin att utgå ur sortimentet. Observera att fS-Gastrin fortsättningsvis ersätter fP-Gastrin.

  fP-Gastrin kommer att finnas kvar på våra pappersremisser under det närmaste året, men eftersom den inte längre utförs kan den inte beställas.

  , Ändrad
 • Heparinantikroppar, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • IGF-bindningsprotein-3, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under referensintervall.
  , Ändrad
 • Insulinliknande tillväxtfaktor-I, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under referensintervall.
  , Ändrad
 • Interleukin-1 beta, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysen Interleukin-1 beta, S- utgår ur vårt sortiment från och med 20-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

  , Ändrad
 • Interleukin-8, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen S-Interleukin-8 utgår ur vårt sortiment från och med 20-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

  , Ändrad
 • Lupusantikoagulans, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • N-terminal telopeptid av kollagen, typ 1/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-11-18 utgår analysen N-terminal telopeptid av kollagen, typ 1 (U-NTx) från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

  , Ändrad
 • Pankreatisk polypeptid, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen fP-Pankreatisk polypeptid utgår ur vårt sortiment från och med 2020-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk kemi Uppsala där analyserna utförs, besvaras och debiteras under namnet fS-  Pankreaspolypeptid [PP].

  , Ändrad
 • Peptidscreening, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​fP-Pankreatisk polypeptid, fP-VIP, fP-Somatostatin samt analysgruppen fP-Peptidscreening försvinner ur sortimentet. fP-Gastrin och fP-Pankreastatin finns kvar som enskilt beställningsbara analyser.

  , Ändrad
 • Plasminogen (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Prokollagen-1-N-propeptid, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-11-18 utgår analysen Prokollagen-1-N-propeptid (S-P1NP) från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

  , Ändrad
 • Protein C (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Protein C (imm), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Protein S, fritt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Protein S, totalt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Protrombin (FII), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Somatostatin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-11-18 utgår fP-Somatostatin ur sortimentet.

  , Ändrad
 • Tumor necrosis factor alpha, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen S-TNF-alfa utgår ur vårt sortiment från och med 20-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

  , Ändrad
 • Tyreoidea, analytisk interferensutredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under referensintervall.

  , Ändrad
 • Vasopressin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Fr o m 2020-11-18 utgår analysen fP-Vasopressin ur vårt sortimentet. För mer information se provtagningsanvisningen.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor multimerer, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor antigen, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor-antikropp, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Enterovirus Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  Antikroppsbestämning utgår för enterovirus IgG och IgM.

  , Ändrad
 • Trombintid, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Endogen trombinpotential, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.
  , Ändrad
 • IGF-bindningsprotein-1, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-11-18 utgår analysen S-IGFBP-1 från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

  , Ändrad
 • Interleukin-10, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen S-Interleukin-10 utgår ur vårt sortiment från och med 20-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

  , Ändrad
 • Interleukin-1 beta, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysen Csv-Interleukin-1b utgår ur vårt sortiment från och med 20-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

  , Ändrad
 • Interleukin-6, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen Csv-Interleukin-6 utgår ur vårt sortiment från och med 20-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

  , Ändrad
 • Interleukin-8, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen Csv-Interleukin-8 utgår ur vårt sortiment från och med 20-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

  , Ändrad
 • Interleukin-10, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen Csv-Interleukin-10 utgår ur vårt sortiment från och med 20-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

  , Ändrad
 • Tumor necrosis factor alpha, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysen Csv-TNF-alfa utgår ur vårt sortiment från och med 20-11-18. Om prover kommer in till oss hjälper vi till att skicka dem vidare till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

  , Ändrad
 • RNA-analys Klinisk genetik
  Kommentar:

  ​Namnbyte och komplettering av nytt provtagnigsmateriel

  , Ändrad
 • ADAMTS13-protein, P- och ADAMTS13-ak, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Galectin 3, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-11-18 utgår analysen Galectin 3 från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

  , Ändrad
 • ST2, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-11-18 utgår analysen ST2 från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

  , Ändrad
 • Imatinib, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Ackreditering från och med 2020-11-18​ av analys för koncentrationsbestämning av imatinib i plasma/serum. 
  , Ändrad
 • 5-oxoprolin, behandlingskontroll, fP- CMMS
  Kommentar:
  Nedläggning av analys
  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor CBA, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Faktor VIII (koag), P Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st. Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Spec Koag, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under provtagning. Prov tas i 2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp,  5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  , Ändrad
 • Stickskada Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Fusobacterium necrophorum Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Genotypning DPYD, B- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Analyseningår inte i Akutsortimentet. Vid prioritering måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

  , Ny
 • Erlotinib, P/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Ny analys för koncentrationsbestämning av Erlotinib i plasma/serum på Klinisk Farmakologi, Läkemedelslaboratoriet, från och med 2020-11-18.

  , Ny
 • Sunitinib, P/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Ny analys för koncentrationsbestämning av Sunitinib i plasma/serum på Klinisk Farmakologi, Läkemedelslaboratoriet, från och med 2020-11-18.

  , Ny
 • Protein, P- Klinisk kemi
  , Ny
 • Klorid, Svett- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under rubriken metod.

  , Ändrad
 • Ammoniumjon, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Informationen under felkällor är uppdaterad med nya värden.

  , Ändrad
 • Glukagon, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny metod, svarsrutin och referensintervall.

  , Ändrad
 • Etylenglykol, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under indikationer.

  , Ändrad
 • Cystin, Lkc- CMMS
  Kommentar:
  Ny information under indikationer.
  , Ändrad
 • Trimetylaminuri, kval, Pt(U)- CMMS
  Kommentar:

  Med anledning av covid-19 utförs inte analysen på obestämd tid.

  , Ändrad
 • Adrenokortikotropt hormon, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Mixning APT-tid, P- Klinisk kemi
  , Ny
 • Mixning PK(INR), P- Klinisk kemi
  , Ny
 • Amfetaminer, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Heroin/Morfin, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Cannabis, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Kokain, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Bensodiazepiner, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Biotin-tiamin-svarande basalgangliesjukdom, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Ändrad analysnamn. Nya sökord.

  , Ändrad
 • Bakterieodling, ortopediskt implantat Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Trc(B)-IPF Klinisk kemi
  , Ny
 • Sediment, U- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Förtydligad information under referensintervall och kommentar.
  , Ändrad
 • Mikroglobulin, beta-2-, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ändring av referensintervall fr o m 2020-07-10

  , Ändrad
 • Bensodiazepiner, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Kreatinin, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny text under bakgrund och indikationer.

  , Ändrad
 • Urea, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny text under bakgrund och indikationer

  , Ändrad
 • Human epididymal protein 4, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Från och med 2020-06-23 utförs inte Human epididymal protein 4 på Karolinska Universitetslaboratoriet. Inkomna prover skickas till Lund.

  , Ändrad
 • ProBrain natriuretisk peptid, NT-, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Pediatriska referensintervall har lagts till.

  , Ändrad
 • Celler, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Ny information under indikationer
  , Ändrad
 • Coronavirus SARS-CoV-2 Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  ​Nya beställningsrutiner införs för RNA analys.

  , Ändrad
 • Proteinfraktioner, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny  text har kommit till under indikationer.

  , Ändrad
 • Drogtest, utandningsluft- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Metoden kommer att läggas ner fr.o.m. 2020-06-08.
  , Avpublicerad
 • IgA, låg koncentration Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  Kommentar:

  ​Ändrad analysmetod med nya enheter och mätområde.

  , Ändrad
 • Internetdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Missbruksläkemedel och växtdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Från 2020-05-18 är analysen sammanslagen med  Växt- och svampdroger, U-, som har utgått.

  , Ändrad
 • Calcium, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensintervall från 0,7-7,0 till 2,5 – 8,0 mmol/dygn

  , Ändrad
 • Glukos, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justering av referensintervall från ca 60% av P-Glukos till
  > 60% av P-glukos.

  , Ändrad
 • Glukos, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensintervall från 4,0-6,0  till 4,2 – 6,0 mmol/L.

  , Ändrad
 • Koldioxid, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under provtagning.

  , Ändrad
 • Kortikoliberin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 2018-05-16.

  , Avpublicerad
 • Hepcidin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 180516.

  , Avpublicerad