Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en verksamhets anvisningar, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Aciklovir, S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Minskad provvolym vid kapillär provtagning på barn och svårstuckna patienter.
  , Ändrad
 • Isoniazid, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande provmaterial.
  , Ändrad
 • Ribavirin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Analysen är nedlagd 2022-05-18.

  , Avpublicerad
 • Pyrazinamid, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande provmaterial.
  , Ändrad
 • CAH, dygnsprofil, filtrerpapper CMMS
  Kommentar:

  ​Ny filterpappersremiss för behandlingskontroll.

  , Ändrad
 • Lungresektat, histopatologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  , Ändrad
 • Pleurabiopsi, histopatologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Behandlingskontroll, filtrerpapper CMMS
  Kommentar:  , Ny
 • Galectin 3, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras p.g.a. analysen utgick ur sortimentet 2020-11-18. 

  , Avpublicerad
 • ST2, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiverad då analysen utgick ur sortimentet 2020-11-18. 

  , Avpublicerad
 • IGF-bindningsprotein-1, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arikveras då analysen utgick ur sortimentet 2020-11-18. 

  , Avpublicerad
 • Interleukin-10, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18.​

  , Avpublicerad
 • Interleukin-1 beta, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18. 

  , Avpublicerad
 • Interleukin-8, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:


  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18.​

  , Avpublicerad
 • Interleukin-10, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18.​

  , Avpublicerad
 • Tumor necrosis factor alpha, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18.​

  , Avpublicerad
 • Deoxypyridinolin/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras p.g.a. att analysen utgick ur sortimentet 2020-11-18. 

  , Avpublicerad
 • Interleukin-1 beta, S- Klinisk kemi
  Kommentar:


  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18.​

  , Avpublicerad
 • Interleukin-8, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18.​

  , Avpublicerad
 • N-terminal telopeptid av kollagen, typ 1/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 2020-11-18. 

  , Avpublicerad
 • Pankreatisk polypeptid, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18.​

  , Avpublicerad
 • Prokollagen-1-N-propeptid, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras p.g.a. analysen utgick ur sortimentet 2020-11-18. 

  , Avpublicerad
 • Somatostatin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras p.g.a. analysen utgick ur sortimentet 2020-11-18. 

  , Avpublicerad
 • Tumor necrosis factor alpha, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18.​

  , Avpublicerad
 • Vasopressin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 20-11-18.​

  , Avpublicerad
 • Internetdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Nya substanser tillagda i analysen.

  ​​

  , Ändrad
 • Aminolevulinsyra, porfobilinogen, kvant, U- CMMS
  Kommentar:
  Ny metod tillagd.
  , Ändrad
 • Missbruksläkemedel och växtdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Ny substans tillagd i analysen.

  , Ändrad
 • Mjälte, flödescytometrisk undersökning Klinisk patologi/cytologi
  , Ändrad
 • Pneumokock serotyp-specifik IgG Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Galaktosemi, behandlingskontroll på filtrerpapper CMMS
  Kommentar:
  Ny filtrerpappersremiss som beställs direkt från PKU-lab.
  , Ändrad
 • Urinprovtagning, Klamydia/Gc & Mycoplasma/Ureaplasma Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Proteinfraktioner, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning

  , Ändrad
 • Malaria Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  Förändrad beställningsrutin. Beställ Malaria screening eller Malaria Behandlingsuppföljning​​
  , Ändrad
 • CFTR-modulatorer, (Ivakaftor, P-, Lumakaftor, P-, Tezakaftor, P-) Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Insulin-ak Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • 7-plex cytokinanalys Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • ADA2-aktivitet Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • CAR T-cell Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Bakterie-DNA och Candida-DNA, sepsispanel (T2) Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Dengue- och Chikungunyavirus Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Bakteriell fecesdiagnostik och Bakteriell fecesdiagnostik utvidgad Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  ​Salmonella, Shigella-EIEC, Campylobacter- Yersinia, EHEC, ETEC, EPEC, EAEC ingår i analysen Bakteriell fecesdiagnostik, utvidgad ​
  , Ändrad
 • 3-Hydroxybutyrat, P- CMMS
  Kommentar:

  Ny stavning av analysnamn. 

  , Ändrad
 • Aeromonas, Plesiomonas och Vibrio (Kolera) Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  Anvisningen flyttad till provtagningsanvisningen Bakteriell fecesdiagnostik.​
  , Avpublicerad
 • non-HDL-kolesterol, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny anvisning

  , Ny
 • Genotypning CYP, B- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  ​​
   Tillägg av allelvariant *17 i analys CYP2C19
  , Ändrad
 • Bronkborstprov, vätskebaserad cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Pleuraexsudat, Flödescytometrisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:
  Arkiveras då samma information finns i provtagningsanvisning: Pleuraexsudat, cytologisk och flödescytometrisk diagnostik.
  , Avpublicerad
 • Benmärg, flödescytometri Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Benmärg, morfologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Blåssköljvätska, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Bronkborstprov, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Bronkioalveolärt lavage, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Bukborste, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  , Ändrad
 • Elektronmikroskopi Klinisk patologi/cytologi
  , Ändrad
 • Exsudat, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  , Ändrad
 • Flödescytometri Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Hud, histopatologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ny
 • Hyaluronsyra Klinisk patologi/cytologi
  , Ändrad
 • Lymfkörtel/Lymfoida organ, histopatologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Mellannålsbiopsi för lymfomfrågeställning, histopatologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Njurbiopsi, histopatologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Pericardvätska, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  , Ändrad
 • Pleuraexsudat, cytologisk och flödescytometrisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Cerebrospinalvätska, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Sputum, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  , Ändrad
 • Urin / kastad urin, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • KFLC-IF Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerade referensintervall

  , Ändrad
 • Albumin, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Införande av barnreferensintervall.

  , Ändrad
 • Antitrypsin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Införande av barnreferensintervall

  , Ändrad
 • Haptoglobin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Justering av referensintervall

  , Ändrad
 • Immunglobulin A, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Justering av referensintervall

  , Ändrad
 • Immunglobulin G, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Justering av referensintervall

  , Ändrad
 • Immunglobulin M, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Justerade referensintervall

  , Ändrad
 • Orosomukoid, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Införande av barnreferensintervall

  , Ändrad
 • Amfetaminer, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Tillägg substanser MDMA, MDA samt förtydligande omformulering för gränsvärde i utsvar.

  , Ändrad
 • Heroin/Morfin, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Tillägg av substans i verifikationsanalys; etylmorfin. Förtydligande omformulering för gränsvärde i utsvar.

  , Ändrad
 • Cannabis, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Förtydligande omformulering för gränsvärde i utsvar.

  , Ändrad
 • Kokain, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Förtydligande omformulering för gränsvärde i utsvar

  , Ändrad
 • Bensodiazepiner, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Tillägg substanser vid verifikationsanalys: 7-aminoklonazepam, 7-aminoflunitrazepam, 7- aminonitrazepam, Alprazolam, Bromazepam, Fenazepam, Flunitrazepam, Klonazepam, Midazolam, Nordiazepam, Nitrazepam, och Temazepam.
  Förtydligande omformulering för gränsvärde i utsvar.

  , Ändrad
 • Tramadol, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Förtydligande omformulering för gränsvärde i utsvar.

  , Ändrad
 • Drogtest, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  Förtydligande kring vilka analyser som kan beställas samt att det bara gäller företagsprover/remisser. Samt tillägg ingående substanser i amfetamin/metamfetamin, herion/morfin samt bensodiazepiner

  , Ändrad
 • Emicizumab(eFVIII), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förtydligad information om rörtyp

  , Ändrad
 • Multianalys stor drogtest, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Nya substanser tillagda i analysen
  , Ändrad
 • Mixning APT-tid, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förtydligad information för förvaring och transport

  , Ändrad
 • Mixning PK(INR), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Förtydligad information under förvarig/transport

  , Ändrad
 • Trombocyter, partikelkoncentration, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Kompletterad med information om provtagning i ACD-rör.

  , Ändrad
 • Komplement, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  På grund av ett metodbyte ändras referensintervall för P-komplement C1q från 70-150 g/L till 176-312 g/L från och med 2022-03-29. 

  , Ändrad
 • Cervixcytologi - vätskebaserad, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • IL-2-receptor,lösl,-S Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ackreditering borttagen.

  , Ändrad
 • Gastrin, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:


  Ackreditering borttagen.

  , Ändrad
 • Glukagon, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ackreditering borttagen.​

  , Ändrad
 • Proinsulin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ackreditering borttagen.

  , Ändrad
 • Human epididymal protein 4, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 2020-06-23

  , Avpublicerad
 • Faktor IX (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nya referensintervall för barn.

  , Ändrad
 • Trombintid, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensintervall från 16-22s till 15-22s​

  , Ändrad
 • Faktor IX-antikropp, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  (koag) är borttaget från namnet. Ny metod.

  , Ändrad
 • 9Validering av Epi Azure 2021 Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:

  Version 21. Avpubliceras 20220223.

  , Avpublicerad
 • 9_Verifiering av Epi Azure 2022 _20220218 10_40 Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:

  ​Version 12. Avpubliceras.

  , Avpublicerad
 • Genotypning Warfarin, B- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​VKORC1 inte ackrediterad. CYP2C9 är ackrediterd.

  , Ändrad
 • Proteinuri/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under förvaring/transport

  , Ändrad
 • Proteinuri, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under förvaring/transport

  , Ändrad
 • Kalprotektin, F- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under svarsfrekvens.
  , Ändrad
 • Klorid, Svett- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Förtydligad information under kommentar.

  , Ändrad
 • Hydroxiindolacetat, 5-, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nu finns även en patientanvisning för dietrestriktioner.

  , Ändrad
 • Inhibin B, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall på grund av metodbyte. Se nyhet på karolinska.se/lab

  , Ändrad
 • Hydroxiindolacetat, 5-, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nu finns även en patientanvisning för dietrestriktioner.

  , Ändrad
 • Buprenorfin, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Information gällande provmaterial, analysmetod, förvaring och transport.
  , Ändrad
 • Kodein, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Information gällande provmaterial, analysmetod, förvaring och transport.
  , Ändrad
 • Morfin, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Information gällande provmaterial, analysmetod, förvaring och transport.
  , Ändrad
 • Oxykodon, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Information gällande förvaring och transport. Metaboliten noroxymorfon analyseras ej.

  , Ändrad
 • Tramadol, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Information gällande analysmetod, förvaring och transport.
  , Ändrad
 • C-peptid, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Förvaringstiden för centrifugerat och avhällt prov i kyla eller fryst är förlängd från 48 till 72 timmar.​

  , Ändrad
 • Insulin, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Förvaringstiden för centrifugerat och avhällt prov i kyla eller fryst är förlängt från 48 till 72 timmar.​

  , Ändrad
 • Alfa-thalassemi, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under indikationer tillägg.

  , Ändrad
 • Osmolalitet, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny (utökad) information under förvaring/transport 

  , Ändrad