Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en verksamhets anvisningar, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Coronavirus 2019-nCoV, MERS-coronavirus, SARS-coronavirus Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Gabapentin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Ny specifik analysmetod i drift 2020-01-21 för läkemedelssubstansen gabapentin. Även utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov.
  , Ändrad
 • Oxkarbazepin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av oxkarbazepin.
  , Ändrad
 • Pregabalin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Ny specifik analysmetod i drift 2020-01-21 för läkemedelssubstansen pregabalin. Även utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov. Analysen är ackrediterad från och med 2020-01-21.
  , Ändrad
 • Zonisamid, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av zonisamid.
  , Ändrad
 • Rufinamid, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av rufinamid.
  , Ändrad
 • Perampanel, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av perampanel.
  , Ändrad
 • Lakosamid, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Utökad information gällande hållbarhet vid förvaring och transport av prov för analys av lakosamid.
  , Ändrad
 • Koagulationsfaktor VIII, genetisk utredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterat formulär samt uppdaterad information under flera rubriker.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor, genetisk utredning Klinisk kemi
  , Ny
 • Oligosackarider, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar samt transport- och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Oxalat, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Sialinsyra, fri och total, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • fP-Carcinoidpeptider Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkveras då analysen inte funnits i sortimentet sedan 2018.05.16.  Beställning av fP-Kromogranin A och Pt(U)-5-HIA rekommenderas.

  , Avpublicerad
 • von Willebrandfaktor multimerer, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny information under rubriken metod.

  , Ändrad
 • Missbruksläkemedel, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
   Ändring i metod.
  , Ändrad
 • Växt- och svampdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
   Ändring i metod.
  , Ändrad
 • Drogtest, utandningsluft- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Ändrat i metoden.
  , Ändrad
 • Mononukleostest, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information om förvarig/transport.

  , Ändrad
 • Internetdroger, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Substanser uppdaterade 
  , Ändrad
 • Blodgaser (PNA), B- Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Follikelstimulerande hormon, känslig S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 2018.05.16.

  , Avpublicerad
 • Luteiniserande hormon, känslig S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimentet 2018.05.16.

  , Avpublicerad
 • NGAL, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då analysen utgick ur sortimetet 2018-05-16.

  , Avpublicerad
 • eGFRmedel,relativ, Pt- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under referensintervall.

  , Ändrad
 • Utökad drogtest i saliv Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • 1,25-OH-vitamin D, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justering av referensintervall.

  , Ändrad
 • Demensmarkörer, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Gruppen med kvot byter namn och en ny grupp utan kvot tillkommer.

  , Ändrad
 • Katekolaminer, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Innehåller information om ny analysgrupp.

  , Ändrad
 • Clostridioides difficile Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  Analysen utförs dygnet runt på KUL 24Sju.

  , Ändrad
 • Morbillivirus Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:

  Molekylärbiologisk diagnostik utförs på Karolinska Huddinge och Solna.

  , Ändrad
 • RNA profil, hud Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Avpublicerad
 • IL-2-receptor,lösl,-S Klinisk kemi
  , Ny
 • Dopamin,Homovanillat,Vanillinmandelat/Kreatinin , U Klinisk kemi
  , Ny
 • Tamoxifen, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Ny analys av läkemedelssubstansen tamoxifen och dess aktiva metabolit endoxifen i drift 2019-11-27.

  , Ändrad
 • Isavukonazol, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​​Ny analys av läkemedelssubstansen isavukonazol i drift 2019-11-27.

  , Ändrad
 • Levofloxacin, P-/S- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Ny analys av läkemedelssubstansen levofloxacin i drift 2019-11-27.

  , Ändrad
 • Humana anti-musantikroppar (HAMA) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Albumin, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under rubiken svarsrutiner.

  , Ändrad
 • Kortisol, Saliv- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under rubriken förvaring/transport.
  , Ändrad
 • KFLC-IF Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under rubriken remiss.

  , Ändrad
 • Faktor VIII, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning och förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Hemoglobin A1c, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad på grund av metodbyte från jonbyteskromatografi till kapillärelektrofores.
  , Ändrad
 • Lupusantikoagulans, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under indikationer, provtagning och förvaring/transport.

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor GP1bA, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under indikationer, provtagning och förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Aminosyror, utredning, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Citrat, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Cystin, kvant, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Glycerol, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Glykosaminoglykaner, fraktionering, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Glykosaminoglykaner, kvant, U- CMMS
  Kommentar:

  ​Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Laktat, D-, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar uppdaterade.

  , Ändrad
 • Orotsyra, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Kreatinsyntesmetaboliter, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Blue native elektrofores, molekylär diagnostik CMMS
  Kommentar:
  Metoden behöver ingen egen provtagningsanvisning. Avpubliceras om 6 månader.
  , Ändrad
 • Puriner och Pyrimidiner, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Argininosuccinat, U- CMMS
  Kommentar:
  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Homocitrullin, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Formiminoglutamat, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Genetisk diagnostik, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Flukloxacillin, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Ny specifik analysmetod för Flukloxacillin i drift from 2019-11-13. Substansen analyseras endast i plasma i och med drifttagningen.
  , Ändrad
 • Kloxacillin, P- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Ny specifik analysmetod för kolxacillin i drift from 2019-11-13. Substansen analyseras endast i plasma i och med drifttagningen.
  , Ändrad
 • Litium, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under felkällor.
  , Ändrad
 • Paracetamol, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under rubrikerna metod och felkällor.
  , Ändrad
 • Salicylat, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under rubriken felkällor.

  , Ändrad
 • 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under rubriken provtagning.

  , Ändrad
 • PKU-prov CMMS
  Kommentar:
  Rutiner kring provtagning vid ECMO-behandling angivna.
  Transportrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Porfyriner, fraktionering, U- CMMS
  Kommentar:
  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Porfyriner, total, U- CMMS
  Kommentar:
  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Koagulationsfaktor FIX, genetisk utredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  Länkat till formulär för familjeutredning för hemofili B.

  , Ändrad
 • Hemoglobin F, flödescytometri, Erc(B)- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under indikationer samt under förvaring och transport.
  , Ändrad
 • Beta-thalassemi, DNA- Klinisk kemi
  , Ändrad
 • Kalium, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under rubrikerna metod, provtagning, förvaring och felkällor.

  , Ändrad
 • Kreatininclearance, Pt- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under referenser
  , Ändrad
 • AGS CYP17 Klinisk genetik
  , Ändrad
 • Angelmans Syndrom Klinisk genetik
  Kommentar:
  Ny metod
  , Ändrad
 • Aniridi- WAGR syndrom Klinisk genetik
  , Ändrad
 • Alveolär kapillär dysplasi Klinisk genetik
  , Ändrad
 • Alditoler, U- CMMS
  Kommentar:

  Fullständigt reviderad.

  , Ändrad
 • Aminosyror, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Karnitin, fritt och totalt, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar  och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Metabol utredning CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar (urin) och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Organiska syror, utredning, U- CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik CMMS
  Kommentar:
  Metoduppgifter, provmaterielsbenämningar (urin) och  svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Porfyri, behandlingskontroll CMMS
  Kommentar:

  Provmaterielsbenämningar (urin) och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Porfyri, utredning CMMS
  Kommentar:
  Provmaterielsbenämningar (urin) och svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Zinkprotoporfyrin, Erc- CMMS
  Kommentar:

  Svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Acylkarnitin, fP- CMMS
  Kommentar:
   Svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Aminolevulinsyra, porfobilinogen, kvant, U- CMMS
  Kommentar:
  Nya sökord tillagda. Provmaterielsbenämningar och svarsrutiner uppdaterade. 
  , Ändrad
 • Anabola androgena steroider, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Alla anabola steroider som vi analyserar i metoden skrivs till som sökord
  , Ändrad
 • Barbiturater, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Bensodiazepiner, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
  Förändrad svarsrutin
  , Ändrad
 • Buprenorfin, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Cannabis, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Amfetamin/Ecstasy, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Dextropropoxifen, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Etylglukuronid, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Fenazepam, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
   
  , Ändrad
 • Fencyklidin, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • GHB, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Kokain, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • LSD, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Metadon, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Heroin/morfin, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
   
  , Ändrad
 • Tramadol, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Spice-metaboliter, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Kiralt amfetamin, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Oxykodon, U- Klinisk farmakologi
  , Ändrad
 • Alpers syndrom, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  Metoduppgifter och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Fenylketonuri, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:
  Metoduppgifter och svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Mitokondriellt DNA depletion syndrom, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:
  Metoduppgifter och svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • PEO, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:
  Metoduppgifter och svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Galaktosemi, behandlingskontroll på filtrerpapper CMMS
  Kommentar:
  Fullständigt reviderad.
  , Ändrad
 • Lysosomala inlagringssjukdomar, genetisk diagnostik CMMS
  Kommentar:

  ​Metoduppgifter och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Karnitintransportdefekt (carnitine uptake deficiency, CUD), genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  ​Metoduppgifter och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Urinprovtagning, Klamydia/Gc & Mycoplasma/Ureaplasma Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • VLCAD-brist, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:

  Metoduppgifter och svarsrutiner uppdaterade.

  , Ändrad
 • Adrenoleukodystrofi, genetisk diagnostik, DNA- CMMS
  Kommentar:
  Metoduppgifter och svarsrutiner uppdaterade.
  , Ändrad
 • Hemoglobin F, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då anlysen inte går att beställa enskilt.
  , Avpublicerad
 • Hemoglobin, X (diverse)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Information om indikationer inlagt.

  , Ändrad
 • Glatt muskulatur-ak (IgG) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Avpublicerad
 • Lever-ak (IgG) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Trombocyter, partikelkoncentration, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under rubriken förvaring och transport.

  , Ändrad
 • Erytrocytmorfologi, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under rubriken remiss.

  , Ändrad
 • Malaria Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiverad. För information om analysen se Malaria, Klinisk Mikrobiologi.
  , Avpublicerad