Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en verksamhets anvisningar, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Stickskada Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Gastrin, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:


  Förydligat informationen under förvaring/transport

  , Ändrad
 • Citrat, U- CMMS
  Kommentar:
  Analysen av U-Citrat ligger tillfälligt nere pga leveransproblem av ett av våra reagens. Enligt nuvarande prognos kan analysen åter vara i drift 11:e oktober. Det går bra att fortsätta skicka prover till oss, och svar kommer så snart analysarbetet kan återupptas.
  , Ändrad
 • Beta Trace Protein, S/Läck- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Förtydligad förvaring och transport.
  , Ändrad
 • Hemoglobinfraktioner, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Beta-thalassemi, DNA- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Transferrinreceptor, löslig, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Referensintervall lite justerat från Kvinnor: 1,9-4,4 och Män:  2,2-5,0 till Kvinnor: 1,78-4,59 och Män: 1,80-4,7​0

  , Ändrad
 • Proteinfraktioner, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Anvisningen arkiverad. Se istället anvisning Proteinfraktioner, Urin

  , Avpublicerad
 • Proteinfraktioner/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Anvisningen arkiveras. Se istället Proteinfraktioner, Uriner

  , Avpublicerad
 • Proteinfraktioner, Urin Klinisk kemi
  , Ny
 • Insulin, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under indikationer.

  , Ändrad
 • Prokalcitonin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under indikationer och förvaring.

  , Ändrad
 • 1:a trimester screening/KUB-test Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under förvaring/transport.
  , Ändrad
 • Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • C-peptid, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information om förvaring och transport.

  , Ändrad
 • Urinprovtagning, Klamydia/Gc & Mycoplasma/Ureaplasma Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Fettsyraoxidation, tritierat substrat, Fib- CMMS
  Kommentar:
  Analysen är nedlagd.
  , Avpublicerad
 • Toxscreen akut, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad text under akutföreskrift och indikationer.

  , Ändrad
 • Kalium, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensintervall för vuxna. Den övre gränsen.

  , Ändrad
 • Natrium, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensintervall för vuxna, övre gränsen.

  , Ändrad
 • Fusobacterium necrophorum Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Amfetaminer, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Ändring under rubrik "Metod" till två screeningmetoder.

  , Ändrad
 • PKU-prov CMMS
  Kommentar:

  ​Förtydligande av provtagningsrutiner samt tillägg av transportrutiner för kliniker på sjukhus med dagliga transporter till KUS.

  , Ändrad
 • NIPT (Trisomier/Kromosom) Klinisk genetik
  Kommentar:

  ​Rörordning tillagt under rubriken Provtagning

  , Ändrad
 • Interleukin-6, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning.

  , Ändrad
 • Interleukin-6, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning.

  , Ändrad
 • 9***Validering av EPi 2021*** Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:

  Sen godkännare

  , Avpublicerad
 • Proteinfraktioner, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning

  , Ändrad
 • Genotypning Warfarin, B- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Klorid, Svett- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under anslysfrekvens

  , Ändrad
 • Bakterieodling, ortopediskt implantat Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Echinokocker Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • MAG-ak IgM Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Faktor V (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall​ ​2021-06-01

  , Ändrad
 • Faktor VII (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall

  , Ändrad
 • Faktor X (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterade referensintervall​
  , Ändrad
 • Protein C (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall

  , Ändrad
 • Protein S, fritt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade referensintervall

  , Ändrad
 • Protrombin (FII), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nya referensintervall 2021-06-01

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor antigen, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nya referensintervall 2021-06-01

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor GP1bA, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nya referensintervall 2021-06-01

  , Ändrad
 • Albumin i urin Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under kommentar.

  , Ändrad
 • Albumin/Kreatinin, dag, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Anvisningen arkiveras. För information hänvisas till anvisning för Albumin/Kreatinin-U

  , Avpublicerad
 • Albumin/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Albumin/Kreatinin, U- ersätter följande analyser: Albumin/Kreatinin, dag U- och Albumin/Kreatinin, morgon, U-

  , Ändrad
 • Digoxin akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Parentesen är borttagen i namnet.

  , Ändrad
 • Fibrin, lösligt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Cutoff ändras från <9 mg/L till <6 mg/L
  , Ändrad
 • Pankreastatin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​fP-Pankreastatin är nedlagd från och med 2021-05-19 

  , Ändrad
 • PK (INR), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Referensintervallet ändras från <1,2 till ≤1,2

  , Ändrad
 • Teofyllin akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Parentesen tas bort ur namnet

  , Ändrad
 • Tyreoidea, analytisk interferensutredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under referensintervall.

  , Ändrad
 • Kappa- och Lambdakedjor, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysgruppen är nedlagd. Välj istället någon av dessa P/S FLC eller Pt(U)-Proteinfraktioner

  , Ändrad
 • Kappa- och Lambdakedjor/Krea, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysgruppen är nedlagd. Välj istället någon av dessa P/S FLC eller Pt(U)-Proteinfraktioner 

  , Ändrad
 • Tyreoideaanalyser för pediatriska prover (barnprover) Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkveras , se övriga PTA för Tyreoideaprover.

  , Avpublicerad
 • Salmonella, shigella, yersinia och campylobacter Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  ​Salmonella antikroppar utgår ur analyssortimentet. Analysen utförs på Norrlands Universitetssjukhus.
  , Ändrad
 • Biobankning av RNA, förvärvad Klinisk genetik
  , Ny
 • Rituximab, koncentrationsbestämning Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Avpublicerad
 • ADAMTS13 (akut), P- och ADAMTS13-ak, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ADAMTS13-analysen bli elektroniskt beställningsbar i TakeCare och Labportalen. Analysfrekvensen ändras till, alla dagar 8:00-19:00.​

  , Ändrad
 • Genetisk diagnostik (RNA), konstitutionell, PAXgene-rör Klinisk genetik
  , Ny
 • Candida-DNA, sepsispanel (T2) Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • S-Antikroppar (ADA) mot Rituximab Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Karbamazepin, intox, P- Klinisk kemi
  , Ny
 • Valproat, intox, P- Klinisk kemi
  , Ny
 • T-cellspanel, SCID Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Katekolaminer, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  På grund av tekniska problem analyseras proverna på Klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset fr.o.m. 2021-05-14 ., vilket innebär att referensintervallen ändras till de som används i Uppsala.

  , Ändrad
 • Cannabis, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Tramadol, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Amfetaminer, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Namnändring

  , Ändrad
 • Etylenglykol, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Nytt referensintervall från och med 210505. Tidigare ref intervall <3 ändras till <1mmol/L

  , Ändrad
 • Tyreoglobulin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ändrade referensintervall i samband med metodbyte.

  , Ändrad
 • Koagulationsfaktor VIII, genetisk utredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  Tillägg under förvaring/transport: Innan Chorionvillibiopsi-DNA skickas till klinisk kemi, kontakta DNA-lab på telefon 08-51773543. Skickning får enbart ske efter överenskommelse med Klinisk Kemi, DNA-lab.

  , Ändrad
 • Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik CMMS
  Kommentar:

  ​Analys av porfyriner i feces åter i drift. 

  , Ändrad
 • Porfyri, behandlingskontroll CMMS
  Kommentar:

  ​Analys av porfyriner i feces åter i drift.

  , Ändrad
 • Porfyriner, fraktionering, F- CMMS
  Kommentar:
  Analys åter i drift.
  , Ändrad
 • Porfyriner, total, F- CMMS
  Kommentar:

  ​Analysen åter i drift.

  , Ändrad
 • Porfyri, utredning CMMS
  Kommentar:

  ​Analys av porfyriner i f​eces åter i drift. 

  , Ändrad
 • Finnålspunktion, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:

  Ändrade rutiner för tidsbokning på punktionsmottagningarna på SöS och i Solna.
  , Ändrad
 • PNH Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:
  Info att om patienten skall provtas på någon provtagningscentral/närvårdslab måste alltid beställningsunderlaget/remissen bifogas som papper med patienten.
  , Ändrad
 • Kristaller, Ledv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Tillägg under förvaring transport samt under kommentar.

  , Ändrad
 • Rivaroxaban, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under svarsrutiner. Svarsintervallet för akut analys av Rivaroxaban är 0-200 µg/L.

  , Ändrad
 • Dabigatran, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Korrigerad information under förvaring och transport.

  , Ändrad
 • Apixaban, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  210406 Lite justerad text under förvaring och transport.
  , Ändrad
 • Glukagon, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Korrigerad uppgift om analysfrekvens.

  , Ändrad
 • Celler, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Kompletterad med information om begränsade tider för manuell granskning av ​B-Celler under semesterperioden 2021-06-25 till 2021-08-15​.
  , Ändrad
 • Trijodtyronin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny metod, nya referensintervall och ny analysfrekvens.

  , Ändrad
 • Tyroxin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny metod, nya referensintervall och ny analysfrekvens.

  , Ändrad
 • Demensmarkörer, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall.

  , Ändrad
 • Opiater, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
    Namnbyte från Heroin/morfin, U-
  , Ändrad