Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en verksamhets anvisningar, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Kalium, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensintervall för vuxna. Den övre gränsen.

  , Ändrad
 • Natrium, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Justerat referensintervall för vuxna, övre gränsen.

  , Ändrad
 • Fusobacterium necrophorum Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Amfetaminer, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Ändring under rubrik "Metod" till två screeningmetoder.

  , Ändrad
 • PKU-prov CMMS
  Kommentar:

  ​Förtydligande av provtagningsrutiner samt tillägg av transportrutiner för kliniker på sjukhus med dagliga transporter till KUS.

  , Ändrad
 • NIPT (Trisomier/Kromosom) Klinisk genetik
  Kommentar:

  ​Rörordning tillagt under rubriken Provtagning

  , Ändrad
 • Interleukin-6, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under provtagning.

  , Ändrad
 • Interleukin-6, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning.

  , Ändrad
 • 9***Validering av EPi 2021*** Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:

  Sen godkännare

  , Avpublicerad
 • Proteinfraktioner, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under provtagning

  , Ändrad
 • Genotypning Warfarin, B- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Klorid, Svett- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under anslysfrekvens

  , Ändrad
 • Bakterieodling, ortopediskt implantat Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Echinokocker Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • MAG-ak IgM Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Fettsyraoxidation, tritierat substrat, Fib- CMMS
  Kommentar:
  Analysen är nedlagd.
  , Ändrad
 • Faktor V (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall​ ​2021-06-01

  , Ändrad
 • Faktor VII (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall

  , Ändrad
 • Faktor X (koag), P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterade referensintervall​
  , Ändrad
 • Protein C (enz), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall

  , Ändrad
 • Protein S, fritt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterade referensintervall

  , Ändrad
 • Protrombin (FII), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nya referensintervall 2021-06-01

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor antigen, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nya referensintervall 2021-06-01

  , Ändrad
 • von Willebrandfaktor GP1bA, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nya referensintervall 2021-06-01

  , Ändrad
 • Albumin i urin Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under kommentar.

  , Ändrad
 • Albumin/Kreatinin, dag, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Anvisningen arkiveras. För information hänvisas till anvisning för Albumin/Kreatinin-U

  , Avpublicerad
 • Albumin/Kreatinin, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Albumin/Kreatinin, U- ersätter följande analyser: Albumin/Kreatinin, dag U- och Albumin/Kreatinin, morgon, U-

  , Ändrad
 • Digoxin akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Parentesen är borttagen i namnet.

  , Ändrad
 • Fibrin, lösligt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Cutoff ändras från <9 mg/L till <6 mg/L
  , Ändrad
 • Pankreastatin, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​fP-Pankreastatin är nedlagd från och med 2021-05-19 

  , Ändrad
 • PK (INR), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Referensintervallet ändras från <1,2 till ≤1,2

  , Ändrad
 • Teofyllin akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Parentesen tas bort ur namnet

  , Ändrad
 • Tyreoidea, analytisk interferensutredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under referensintervall.

  , Ändrad
 • Kappa- och Lambdakedjor, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysgruppen är nedlagd. Välj istället någon av dessa P/S FLC eller Pt(U)-Proteinfraktioner

  , Ändrad
 • Kappa- och Lambdakedjor/Krea, U- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysgruppen är nedlagd. Välj istället någon av dessa P/S FLC eller Pt(U)-Proteinfraktioner 

  , Ändrad
 • Tyreoideaanalyser för pediatriska prover (barnprover) Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkveras , se övriga PTA för Tyreoideaprover.

  , Avpublicerad
 • Salmonella, shigella, yersinia och campylobacter Klinisk mikrobiologi
  Kommentar:
  ​Salmonella antikroppar utgår ur analyssortimentet. Analysen utförs på Norrlands Universitetssjukhus.
  , Ändrad
 • Biobankning av RNA, förvärvad Klinisk genetik
  , Ny
 • Rituximab, koncentrationsbestämning Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Avpublicerad
 • ADAMTS13 (akut), P- och ADAMTS13-ak, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ADAMTS13-analysen bli elektroniskt beställningsbar i TakeCare och Labportalen. Analysfrekvensen ändras till, alla dagar 8:00-19:00.​

  , Ändrad
 • Urinprovtagning, Klamydia/Gc & Mycoplasma/Ureaplasma Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Genetisk diagnostik (RNA), konstitutionell, PAXgene-rör Klinisk genetik
  , Ny
 • Candida-DNA, sepsispanel (T2) Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • S-Antikroppar (ADA) mot Rituximab Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Karbamazepin, intox, P- Klinisk kemi
  , Ny
 • Valproat, intox, P- Klinisk kemi
  , Ny
 • T-cellspanel, SCID Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • Katekolaminer, Pt(U)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  På grund av tekniska problem analyseras proverna på Klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset fr.o.m. 2021-05-14 ., vilket innebär att referensintervallen ändras till de som används i Uppsala.

  , Ändrad
 • Cannabis, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Tramadol, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Amfetaminer, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Namnändring

  , Ändrad
 • Etylenglykol, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Nytt referensintervall från och med 210505. Tidigare ref intervall <3 ändras till <1mmol/L

  , Ändrad
 • Tyreoglobulin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ändrade referensintervall i samband med metodbyte.

  , Ändrad
 • Koagulationsfaktor VIII, genetisk utredning Klinisk kemi
  Kommentar:

  Tillägg under förvaring/transport: Innan Chorionvillibiopsi-DNA skickas till klinisk kemi, kontakta DNA-lab på telefon 08-51773543. Skickning får enbart ske efter överenskommelse med Klinisk Kemi, DNA-lab.

  , Ändrad
 • Porfyri, anlagsbestämning och genetisk diagnostik CMMS
  Kommentar:

  ​Analys av porfyriner i feces åter i drift. 

  , Ändrad
 • Porfyri, behandlingskontroll CMMS
  Kommentar:

  ​Analys av porfyriner i feces åter i drift.

  , Ändrad
 • Porfyriner, fraktionering, F- CMMS
  Kommentar:
  Analys åter i drift.
  , Ändrad
 • Porfyriner, total, F- CMMS
  Kommentar:

  ​Analysen åter i drift.

  , Ändrad
 • Porfyri, utredning CMMS
  Kommentar:

  ​Analys av porfyriner i f​eces åter i drift. 

  , Ändrad
 • Finnålspunktion, cytologisk diagnostik Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:

  Ändrade rutiner för tidsbokning på punktionsmottagningarna på SöS och i Solna.
  , Ändrad
 • PNH Klinisk patologi/cytologi
  Kommentar:
  Info att om patienten skall provtas på någon provtagningscentral/närvårdslab måste alltid beställningsunderlaget/remissen bifogas som papper med patienten.
  , Ändrad
 • Kristaller, Ledv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Tillägg under förvaring transport samt under kommentar.

  , Ändrad
 • Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar Klinisk mikrobiologi
  , Ny
 • Rivaroxaban, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Ny information under svarsrutiner. Svarsintervallet för akut analys av Rivaroxaban är 0-200 µg/L.

  , Ändrad
 • Dabigatran, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Korrigerad information under förvaring och transport.

  , Ändrad
 • Apixaban, akut, P- Klinisk kemi
  Kommentar:
  210406 Lite justerad text under förvaring och transport.
  , Ändrad
 • Glukagon, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Korrigerad uppgift om analysfrekvens.

  , Ändrad
 • Celler, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Kompletterad med information om begränsade tider för manuell granskning av ​B-Celler under semesterperioden 2021-06-25 till 2021-08-15​.
  , Ändrad
 • Trijodtyronin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny metod, nya referensintervall och ny analysfrekvens.

  , Ändrad
 • Tyroxin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Ny metod, nya referensintervall och ny analysfrekvens.

  , Ändrad
 • Demensmarkörer, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterade referensintervall.

  , Ändrad
 • Opiater, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:
    Namnbyte från Heroin/morfin, U-
  , Ändrad
 • Hydroxiprogesteron, 17-alfa-, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdatad information under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Kromosomanalys, konstitutionell Klinisk genetik
  Kommentar:
  Vi har lagt till Down syndrom frågeställning i sökfunktionen. Turner är tillagt  och ab hab är borttaget 29/11

  Har tagit bort. Misstanke om leukemi eller annan sjukdom med förvärvad kromosomavvikelse. Perifert blod kan användas istället för benmärg under förutsättning att tillräckligt mycket omogna celler finns. 5/7-12

  Bytt namn på anvisningen och lagt till information om Hudbiopsier under provtagning. 151106.

  Tagit bort information om att mammas personnummer ska finnas med på remissen för barn under 1 år. Samt korrigering av svarsrutiner. 170301
   
  Ändrat under provtagning förtydligat om små barn och svårstuckna. 181011 och 181112

  Bytt namn på på anvisningen, svängt om orden 210316
  , Ändrad
 • Kromosomanalys, prenatal Klinisk genetik
  Kommentar:

  , Ändrad
 • Troponin T, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nu finns även referensintervall för barn.

  , Ändrad
 • Fosfat, P- Klinisk kemi
  Kommentar:


  Ny information under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Glukos-6-Fosfatdehydrogenas, Erc(B)- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad text under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Glukos-6-Fosfatdehydrogenas, screening, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad text under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Hemoglobinfraktioner, B- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdateringar under flera rubriker bland annat Indikationer.

  , Ändrad
 • Interleukin-6, Csv- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Denna PTA arkiveras då det nu finns en ny PTA för Interleukin-6, Csv-

  , Avpublicerad
 • Heroin/Morfin, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Kokain, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Bensodiazepiner, saliv- Klinisk farmakologi
  , Ny
 • Bilirubin, konjugerat, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under förvaring och transport.

  , Ändrad
 • Bilirubin, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under förvaring.

  , Ändrad
 • Laktatdehydrogenas, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • 25-OH-Vitamin D, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad information om förvaring och transport.

  , Ändrad
 • Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp, provhantering, förvaring och transport Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, provhantering, förvaring och transport Klinisk kemi
  Kommentar:
  Uppdaterad information under förvaring och transport.
  , Ändrad
 • SARS-CoV-2 S1 Antikroppar (IgG) - immunbrist/vaccin Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Ny
 • 1,25-OH-vitamin D, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen är ackrediterad från och med 2021-02-01

  , Ändrad
 • Erytropoietin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysen är ackrediterad från och med 2021-02-01​

  , Ändrad
 • Gastrin, fS- Klinisk kemi
  Kommentar:


  Analysen är ackrediterad från och med 2021-02-01​

  , Ändrad
 • Lipoprotein (a), P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under förvaring.

  , Ändrad
 • Myoglobin, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under förvaring/transport.

  , Ändrad
 • Proinsulin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Analysen är ackrediterad från och med 2021-02-01

  , Ändrad
 • IL-2-receptor,lösl,-S Klinisk kemi
  Kommentar:

  Analysen är ackrediterad från och med 2021-02-01

  , Ändrad
 • Kollagen I, tvärbunden C-terminal telopeptid fragment (Beta-CTx), S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Uppdaterad analysfrekvens.

  , Ändrad
 • Screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer Klinisk kemi
  , Ny
 • Glukos, manuellt, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterat referensintervall.

  , Ändrad
 • Renin, P- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterad information under indikationer.

  , Ändrad
 • EDTA-rör, lila propp, provhantering, förvaring och transport, Klinisk kemi Klinisk kemi
  Kommentar:

  Arkiveras då ingen anvisning länkar hit.

  , Avpublicerad
 • Alkaliskt fosfatas, benspecifikt, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Justerat referensintervall för kvinnor.

  , Ändrad
 • Ferritin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Uppdaterat referensintervall.

  , Ändrad
 • Osteokalcin, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  Nytt referensitervall.

  , Ändrad
 • Retinol, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

  ​Kompletterad med information om felkällor samt ny information under provtagning.

  , Ändrad
 • Tokoferol, alfa-, S- Klinisk kemi
  Kommentar:

   Kompleterad med information om felkällor.

   
  , Ändrad
 • Kiralt amfetamin, U- Klinisk farmakologi
  Kommentar:

  ​Förändrad svarskommentar.

  , Ändrad
 • Drogtest, saliv- Klinisk farmakologi
  Kommentar:  , Ändrad
 • Difosfoglycerat, 2,3-, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Analys av 2,3-Difosfoglycerat är nedlagd 2020-12-21 på grund av att tillverkningen av reagenset har upphört.
  , Ändrad