Homocystein, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Homocystein
Indikationer / kompletterande analyser:
Brist på vitamin B12 och/eller folat, kan ge förhöjda homocysteinkoncentrationer. Genetiska defekter kan leda till förhöjda eller kraftigt förhöjda homocysteinnivåer. Vitamin B6-brist kan ge förhöjda homocysteinnivåer. Biokemisk markör vid kardiovaskulär sjukdom.
Kompletterande analyser: S-MMA (Metylmalonat).

Tilläggsinformation

Homocystein är en intermediär i metioninmetabolismen. Remetylering av homocystein till metionin kräver kobalamin (B12) och metyltetrahydrofolat. Homocystein metaboliseras genom en kondensering med serin till cystathionin vilket kräver pyridoxalfosfat (B6). Brist på någon av följande; vitamin B12, vitamin B6 eller folsyra, ger förhöjda koncentrationer av homocystein i plasma. Mutationer i generna för cystationin-beta-syntas (se nedan), metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR) eller enzymsteg i kobalaminsyntesen kan också resultera i förhöjda homocysteinnivåer.
Homocystinuri är en autosomalt recessiv sjukdom som orsakas av en defekt funktion av enzymet cystationin-beta-syntas (CBS). Detta leder till att homocystein och metionin ansamlas i cellerna. Total defekt ger linsluxation, skelettdeformiteter, mental retardation och tromboemboliska komplikationer medan patienter med partiellt nedsatt enzymfunktion endast drabbas av tromboemboliska komplikationer.
Homocystein har stark tendens att binda sig till andra svavelhaltiga föreningar, bl.a. till andra homocysteinmolekyler och bildar då ämnet homocystin. Förhöjda homocystinnivåer kan detekteras i urinen hos dessa patienter, men diagnosen ställs genom analys av homocystein och metionin i plasma (utförs av Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska universitetslaboratoriet). Vitamin B6 är en nödvändig kofaktor till CBS och vissa patienter med partiellt nedsatt enzymfunktion kan vara hjälpta av vitamin B6 tillskott för att aktivera kvarvarande enzymaktivitet.
Vid oförväntat kraftigt förhöjt P-homocystein rekommenderas kontakt med Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetslaboratoriet, Huddinge, för ställningstagande till vidare utredning.
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Ange provtagningstid.

Centrifugera inom 1 timme.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 1 timme
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
  • ​Rumstemperatur eller kylt, max 3 dygn​
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Rumstemperatur, max 3 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
<15
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja