Medicinsk Diagnostik Karolinska

Medicinsk Diagnostik Karolinska omfattar hela det diagnostiska området inom laboratoriemedicin, radiologi (röntgen), nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet Verksamheten är ett centrum för kompetensmässigt och tekniskt ledande diagnostik, intervention och behandling som tillgodoser patienternas behov idag och i framtiden.

Radiofarmaci

Möt några av våra medarbetare som arbetare inom Radiofarmaci.

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Välkommen till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och se vad en biomedicinsk analytiker gör på transfusionsmedicin.

Webbredaktör: Erika Sjöbom