Jobba på Medicinsk Diagnostik Karolinska

Medicinsk Diagnostik Karolinska är centrum för kompetensmässigt och tekniskt ledande diagnostik, intervention och behandling som tillgodoser patienternas behov idag och i framtiden. Verksamheten omfattar hela det diagnostiska området inom laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Våra verksamheter

Webbredaktör: Erika Sjöbom