Jobba inom radiologi och nuklearmedicin

Verksamheten för radiologi och nuklearmedicin utgör en del av Medicinsk Diagnostik och ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets samlade vård, forskning och utbildning inom områdena radiologi, medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin. Hos oss möts den nyaste och mest avancerade tekniken med högspecialiserade läkare, röntgensjuksköterskor, fysiker och biomedicinska analytiker.

Välkommen till radiologi

Möt några av våra medarbetare inom radiologi.

Radiofarmaci

Möt några av våra medarbetare som arbetare inom Radiofarmaci.

Webbredaktör: Erika Sjöbom