Vård på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Vi har i uppdrag att vara Region Stockholms universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad vård. Sjukhuset utgör en betydande andel av Region Stockholms vårdkapacitet och vi tar dessutom emot patienter både från andra delar av landet och från andra länder.

Ett av Europas största universitetssjukhus

Webbredaktör: Carl-Mikael Fridlund