Sök vård på Karolinska

På Karolinska ger vi vård till patienter i behov av sjukhusets specialistvård. De flesta patienter kommer till oss via remiss från annan vårdgivare. Du har också möjlighet att skicka egenremiss.

Med en egenremiss (egen vårdbegäran) är det du själv som kontaktar en mottagning för att söka vård.

Här hittar du mer information om olika vägar till vården:

Om du är akut sjuk

  • Ring 112 vid fara för liv.
  • Ring 1177 Vårdguiden för att hitta bästa vården för dig, om du är akut sjuk.

Läs mer på 1177.se för information om närakuter, rätt vårdnivå och om hur du söker vård vid akuta besvär. 

Här hittar du information om akutvården på Karolinska samt i Region Stockholm.

Sök vård med egenremiss

Du har möjlighet att skicka en egenremiss, även kallad egen vårdbegäran, till Karolinska. Du skickar den till den mottagning du vill söka vård på. Den bedöms på samma sätt som remiss från en läkare.

Vanligast är att du skickar egenremiss digitalt via 1177, eller appen Alltid öppet. Du kan även skicka in blankett via post. Det går inte att mejla en egenremiss, då mejl inte uppfyller sekretesskrav.

Här kan du läsa mer om egenremiss och hur du kan skicka en till oss på Karolinska.

Rätt till ny medicinsk bedömning - second opinion

Du har rätt till en ny medicinsk bedömning - second opinion - om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada, inom eller utom den egna regionen. Prata med din läkare eller någon annan som arbetar på den mottagning där du fick din första bedömning. Den läkare som är medicinskt ansvarig för dig är skyldig att hitta en annan mottagning där du kan få en ny bedömning. Du kan också själv ha förslag på en annan läkare eller mottagning där den nya bedömningen kan göras.

Du har rätt att få den behandling som den förnyade bedömningen leder till, om den stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kostnaden för behandlingen måste också vara rimlig med hänsyn till din sjukdom eller skada.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter som patient.

Om du bor utanför Stockholm och söker vård hos oss

De flesta patienter hos oss kommer från Stockholmsregionen. Men vi tar även emot många patienter från övriga Sverige och från andra länder.

Här hittar du mer information om hur det fungerar med remiss och kontaktinfo om du bor utanför Region Stockholm.

Du har fått en kallelse till Karolinska

En kallelse är en inbjudan från vården, till exempel till en undersökning eller behandling. På kallelsen hittar du information om var du ska, när du ska vara där och hur du ska förbereda dig.

Läs mer om kallelser här.

Här hittar du information om sjukhusets mottagningar, sök efter din mottagning i listan.

Dina rättigheter som patient

Det är viktigt du känner till dina rättigheter och möjligheter som patient. Här har vi samlat information som rör dina rättigheter.

Kontakta 1177 för råd om vård

Kontakta 1177 om du behöver råd om vård och hjälp med vilken vårdnivå som passar dina behov av vård.

Ring 1177 eller läs mer på 1177.se