Organisation

Sjukhuset är en förvaltning inom Stockholms läns landsting som bedrivs under bolagsliknande former. Sjukhuset har en egen styrelse. Verksamheten leds av sjukhusdirektören.

Karolinska har infört en tematisk organisation med teman och funktioner.Den tematiska organisationen omfattar sju medicinska temaområden och fem funktioner och utgår från patientens resa genom vården. Övergången till den tematiska organisationen har skett successivt och 1 oktober 2017 gick de sista delarna av verksamheten över i nya organisationen.

Varje tema indelas i ett antal patientområden, som samlar likartade patientflöden. Funktion är ett kompetensområde som löper tvärs genom teman. En funktion bistår med kompetenser och resurser som används i många olika patientgrupper och därmed flera teman. Utgångspunkten är "Patienten först".

På sjukhuset finns också administrativa staber. Verksamheten är geografiskt koncentrerad till Solna och Huddinge men sjukhuset ansvarar även för vissa verksamheter som är belägna på bland annat Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, samt lokala laboratorier i primärvården.

Sjukhusets verksamhet - organisation

Övergång till nya organisationen

Den 3 juni 2016 gick Karolinska Universitetssjukhuset in i den nya tematiska organisation. Under en period har då sjukhuset haft två organisationsstrukturer - den tidigare med vårddivisioner och klinikstruktur.

Samlad universitetssjukvård 2004

Den 1 januari 2004 bildades Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheterna vid Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset slogs då samman till en gemensam organisation.

1940 invigdes dåvarande Karolinska Sjukhuset och 1972 invigdes Huddinge Sjukhus.