Organisation

Karolinska Universitetssjukhuset är en förvaltning inom Region Stockholm. Sjukhuset har en egen styrelse. Verksamheten leds av sjukhusdirektören.

Karolinska har en tematisk organisation med  medicinska temaområden och funktioner. 

Verksamheten omfattas av sju medicinska temaområden och fyra funktioner och utgår från patientens resa genom vården. En av grundprinciperna är vård i flöden utifrån sjukhusets patientgrupper.

Inom varje tema/funktion finns ett antal medicinska enheter som samlar likartad vård. Vården organiseras även i ett antal omvårdnadsområden. Funktion är ett kompetensområde som löper tvärs genom teman. En funktion bistår med kompetenser och resurser som används i många olika patientgrupper och därmed flera teman.

På sjukhuset finns också administrativa staber. Verksamheten är geografiskt koncentrerad till Solna och Huddinge men sjukhuset ansvarar även för vissa verksamheter som är belägna på bland annat Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, samt lokala laboratorier i primärvården.

Övergång till tematisk organisation

Den 3 juni 2016 gick Karolinska Universitetssjukhuset in i en ny tematisk organisation. Under en period har då sjukhuset haft två organisationsstrukturer - den tidigare med vårddivisioner och klinikstruktur. Övergången till den tematiska organisationen skedde successivt och 1 oktober 2017 gick de sista delarna av verksamheten över i en organisation med teman och funktioner. 

Från den 1januari 2020 införde Karolinska en justerad verksamhetsmodell med syfte att förbättra samt förenkla och minska otydligheter i organisationen och utvecka organisationen vidare.

Samlad universitetssjukvård 2004

Den 1 januari 2004 bildades Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheterna vid Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset slogs då samman till en gemensam organisation.

1940 invigdes dåvarande Karolinska Sjukhuset och 1972 invigdes Huddinge Sjukhus.