Om oss

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Vi omsätter forskning till praktisk specialiserad vård

Karolinska har i uppdrag att vara Region Stockholms universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Karolinska tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder.

Uppdraget innebär också ett huvudansvar för regionens forskning och utbildning av studenter tillsammans med Karolinska Institutet och andra högskolor och universitet. Genom nytänkande, innovation och samverkan med flera andra aktörer arbetar vi för att vara ledande och internationellt framstående inom sjukvård, forskning och utbildning.

Vår inriktning

Vi strävar mot att kunna mer imorgon än vad vi kan idag, både på vårt sjukhus och genom att utveckla och förmedla kunskap till andra.

Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

För att nå dit måste vi klara vårt uppdrag; att vara bäst på det svåra.

Våra värderingar, ansvar, medmänsklighet, helhetssyn hjälper oss att förvalta det förtroende vi fått. Dessa värden har vi alltid med oss i vårt arbete.

En av Stockholm största arbetsplatser

Medarbetarna är sjukhusets viktigaste resurs – verksamhetens kompetens består av medarbetarnas skicklighet i att bemöta patienten och förmåga att ge vård av högsta kvalité och säkerhet. Karolinska arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vård och arbetsmetoder.

Avancerad vård i anpassade lokaler

De nya byggnaderna i Solna tog emot de första patienterna i slutet av 2016, Det tidigare nya Karolinska-projektet omfattade hela Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet, för att skapa förutsättningar att bedriva den mest avancerade vården.

På Karolinska Huddinge kom en toppmodern interventions- och operationsbyggnad i bruk 2020.

Se film som presenterar Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Patienter kommer hit från hela Sverige och från andra länder. Vi har 1,35 miljoner patientbesök per år. Se filmen som visar en del av all verksamhet på Karolinska och hör några röster som berättar mer.