Kvalitet och resultat

På Karolinska Universitetssjukhuset ska alla patienter få en god och säker vård av hög kvalitet. Vårt kvalitetsarbete bedrivs fortlöpande, strukturerat och systematiskt. Här på sidan kan du läsa om vårt kvalitetsarbete och resultat inom olika områden.

Webbredaktör: Anna Blommengren