Patientupplevelse

Patienters upplevelse av sin vård och behandling på Karolinska är viktig för oss att känna till. Genom bland annat enkäter efterfrågar vi patienters synpunkter och upplevelse då det är en viktig kunskapskälla i vårt förbättringsarbete. På den här sidan kan du ta del av våra resultat och läsa om hur våra patienter upplevt sin kontakt med oss.

 

Från Karolinskas standardenkät uppdaterad 1 april 2022

 

Mer information