Patientupplevelse

Patienters upplevelse av sin vård och behandling på Karolinska är viktig för oss att känna till. Genom bland annat enkäter som skickas ut efter en vårdkontakt, efterfrågar vi patienters synpunkter och upplevelse. Detta är en viktig kunskapskälla i vårt förbättringsarbete. På den här sidan kan du ta del av våra resultat och läsa om hur våra patienter upplevt sin kontakt med oss. Resultatet uppdateras regelbundet.

Enkäten som skickas ut automatiskt efter vård och behandling, innehåller fem frågor, varav helhetsbedömningen är en av dem. 

Denna tabell uppdateras ungefär en gång i månaden och omfattar de senaste 12 månaderna.

I tabellen ovan är resultatet uppdelat på olika teman. För att se verksamheterna som ingår i ett tema, klicka på namnet.  

Tema Akut och Reparativ Medicin omfattar akutmottagningarna och många av sjukhusets kirurgiska verksamheter. 

Tema Inflammation och Åldrande omfattar stor del av sjukhusets medicinska verksamheter samt de geriatriska enheterna

ME står för Medicinsk Enhet och omfattar i många fall mottagningarna inom verksamheten. Inom tema cancer är även vårdavdelningarna med i ett ME.

OO står för Omvårdnadsområde och i många fall omfattar det vårdavdelningarna inom ett område. 

Nyheter om patientupplevelser