Nu har PREM patientenkäten till patienter från andra regioner startat

Nyhet

Karolinska är det första universitetssjukhuset som skickar patientenkäter till andra regioner och våra samarbetsregioner har varit mycket positiva till att vi tagit detta initiativ.

Sedan sommaren 2022 har Karolinska skickat ut patientenkäten via 1177. Genom patientenkäter ges patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Under hösten 2022 har Karolinska tillsammans med våra nio samarbetsregioner tagit fram kompletterande frågor som ställs till våra patienter som är folkbokförda i andra regioner än Stockholm.

De extra frågorna är:

 • På vilket sätt har din vård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm initierats/startats?
 • Fick du information av ditt hemsjukhus om vad som gäller vid resa till och från Karolinska?
 • Utifrån den kallelse du har fått, var det lätt att hitta till oss på Karolinska?
 • Har du fått en genomgång av din läkemedelslista?
 • Om det hade varit möjligt utifrån ditt hälsotillstånd hade du föredragit ett videobesök?
 • Rekommenderar du andra patienter från din region att söka vård på Karolinska Universitetssjukhuset?

Utvecklingen av PREM för utomlänspatienter har gjorts mellan Kvalité och patientsäkerhet, Nationella Affärer samt IT.

Samarbetsregioner

 • Gotland
 • Sörmland
 • Västmanland
 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Jämtland/Härjedalen
 • Norrbotten