Ny behandlingsmetod kan stötta cancersjuka unga vuxna

Nyhet

Varje år drabbas nära 800 tonåringar och unga vuxna av cancer. Hälften av dem får posttraumatiskt stressyndrom, ångest och depression. Det finns även tecken på sämre överlevnad hos unga vuxna vilket kopplas till bristande förståelse för behandlingen. Nu testas en ny behandlingsmetod i ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och patientföreningen Ung Cancer.

Unga vuxna med cancer vittnar om att cancervården inte är utformad för deras behov. Cancersjukdomen försämrar dessutom möjligheterna till utbildning, sysselsättning och försörjning. Sammantaget kan detta leda till sämre överlevnad och en risk för psykisk ohälsa.

Projektet minKod på Karolinska Universitetssjukhuset syftar till att hjälpa cancersjuka tonåringar och unga vuxna ta sig igenom sjukdomstiden. Projektet drivs av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med bland annat patientföreningen Ung Cancer består av flera olika delar. Bland annat pågår just nu en pilotstudie kring en ny behandlingsmetod som kallas PRISM, ett individuellt psykosocialt program som utvecklats för unga som nyligen fått en cancerdiagnos. PRISM består av fem olika delar varav två genomförs på egen hand av patienten, i appen Alltid Öppet. Övriga delar består av tre videomöten med kurator eller psykoterapeut.

Jeanette Winterling. Foto: Privat

– Det unika med PRISM är att det utgår från begreppet resiliens, som handlar om att kunna resa sig igen när man genomgår motgångar i livet. Vi lär ut tekniker som kan stödja den unga personen med cancer att hantera stress och oro, sätta upp mål, utmana negativa tankar och hitta möjligheter, berättar Jeanette Winterling som är projektledare både för pilotstudien och för huvudprojektet minKod.

Jeanette Winterling berättar att unga människor som får en cancerdiagnos måste gå igenom många undersökningar och behandlingar som ofta påverkar dem både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt, och att de behöver olika slags stöd under de olika skedena av sjukdomen. Tanken är att PRISM ska bli en del av detta stöd.

Flera unga patientrepresentanter har medverkat i utvecklingen av PRISM. Alla är överens om att själva strategierna som lärs ut i PRISM är bra och användbara – men att det återstår att se hur det fungerar i praktiken för en patient som nyligen fått en cancerdiagnos.

Trang Anh Vu drabbades av genetisk bröstcancer när hon var 28 år. Foto: Privat

– Jag tycker att PRISM kompletterar den klassiska sjukhusvården samtidigt som den fångar upp och underlättar att fler kan få och ta emot hjälp. Metoden är enkel att förstå och lättillgänglig i och med att den är digital. Det ger en stor skillnad att kunna använda ett sådant hjälpmedel på egen hand, säger Trang-Anh Vu som är en de patienter som är deltar i pilotstudien kring PRISM.

Trang-Anh Vu, som drabbades av bröstcancer med BRCA2-mutation år 2015, vet hur tufft det är att drabbas av cancer som ung. Hon tycker att fler unga cancerpatienter ska försöka ta emot den hjälp som erbjuds.

– Mitt råd är att ta all hjälp du kan få när du är redo, i din egen takt. Det är naturligt att allt känns svårt och jobbigt för det är tyvärr en del av processen, säger Trang-Anh.

Efter att pilotstudien är klar så planerar projektgruppen att förbättra PRISM och sen gå vidare och göra en större studie. I den ska även en kontrollgrupp ingå, för att  mäta om PRISM faktiskt gör skillnad för deltagarnas resiliens.

Om PRISM och Ung Cancer

  • PRISM är utvecklat och testat av en psykolog och en onkolog vid Seattles barnsjukhus. Deras resultat visade att patienter i åldern 13-25 år fått ökad resiliens, eller att deras resiliens inte minska längre fram samt att de är nöjda med programmet.

  • Framtagandet av den svenska versionen av PRISM - och digitaliseringen av programmet - har gjorts i samarbete med de amerikanska utvecklarna. Pilostudien genomförs av Karolinska Universitetssjukhuset och har även anknytning till Karolinska Institutet.

Läs mer om Ung Cancer och projektet minKod