Ett hållbart Karolinska

På Karolinska universitetssjukhuset är vi bäst på det svåra. Vårt arbete med hållbarhet är en fråga om medmänsklighet - förbättrat välbefinnandet hos våra medarbetare, förbättrad vårdkvalité och ett sätt att möta hälsoproblemen i samhället.

Vår vision är att ha en helhetssyn på hållbarhetsutmaningarna. Dagens arbete med att bota ska inte öka behovet att lindra i framtiden. Vi tar ansvar för hur vi använder våra resurser och arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi ökar vårdkvalitén, tillgängligheten och jämlikheten i sjukvården. 

Hållbarhetsarbetet på Karolinska drivs framåt av Enhet Hållbarhet, miljösamordnare, personalen på sjukhuset och sjukhusets ca. 500 miljöinformatörer. Tillsammans bidrar alla till att vi ska nå våra mål.

Vi arbetar aktivt med sjukhusets hållbarhetsarbete utifrån sjukhusets värdegrund. Vi ser helheten och blickar framåt för att möta framtida krav och utmaningar. Inom verksamheten säkerställer vi att hållbarhetsaspekter integreras i våra rutiner och i vårt dagliga arbetet. För att minska påverkan utanför våra egna dörrar ställer vi bland annat miljö- och sociala krav vid upphandlingar.

Hållbarhetsarbetet på Karolinska bedrivs i samarbete med övriga aktörer inom Region Stockholm. Vi är medlem i nätverket Health Care Without Harm (HCWH) och deltar i regionala och nationella miljönätverk. Gemensamt arbetar vi för en hållbar och patientsäker sjukvård.

Sedan 2005 är miljöarbetet på Karolinska miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Hållbarhetsarbete inom Region Stockholm