Karolinska behåller topplacering i Swedeheart-rapport

Nyhet

I SWEDEHEART:s årsrapport för 2021 har Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge tilldelats en delad andra plats i Sverige för andra året i rad.

SWEDEHEART är Sveriges största kvalitetsregister för hjärtsjukvård och Karolinska i Huddinge fick 8,5 av möjliga 11 indexpoäng. Det är en delad andra plats som delas med Alingsås, Danderyd, Falun, Umeå och Västerås. På första plats är Capio S:t Göran som fick 9 indexpoäng. Kvalitetsindexets elva variabler omfattar såväl det akuta omhändertagandet som eftervården och täckningsgraden.

Sedan 2021 har målvärdena höjts för LDL blivit striktare och så även kravet för att få poäng, vilket har gjort det svårare att uppnå max antal poäng. Linda Mellbin, patientflödeschef för kranskärlssjukdomar menar att det innebär att de hela tiden siktar efter att förbättra vården och patienternas prognos.

– Vi är glada och stolta över att vi fortsatt kunna erbjuda hjärtinfarktvård med hög standard. Det är viktigt med vården vid akuta skeden men även den tid som följer därefter, där vi arbetar med sekundär prevention, som till exempel att motivera rökstopp och behandla blodtryck och blodfetter, säger Linda.

En viktig pusselbit med arbetet menar Linda är teamarbetet som bland annat finns mellan läkare och sjuksköterskor och undersköterskor samt fysioterapeuter. Individualisering av vården är en annan viktig pusselbit.
 
– Vi försöker ständigt förbättra vården tillsammans, även med patienterna för att individualisera deras vård. Vi måste hela tiden vara uppmärksamma på de förbättringar vi behöver göra för att tillsammans ta fram de arbetssätten för att nå målen.

Läs hela årsrapporten här: Swedeheart årsrapport 2021