Teman och funktioner

På Karolinska Universitetssjukhuset är patientens resa genom vården i fokus. Vården är organiserad i interprofessionella och interdisciplinära team runt patienten som fördelas i sex medicinska temaområden och tre funktioner.

Webbredaktör: Malin Asklöf