Funktion Barn Perioperativ medicin, intensivvård och transport - Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Barn PMI är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) och utgör en av få specialiserade verksamheter för anestesi-, operation och intensivvård för barn i Sverige och har som uppdrag att bedriva forskning, undervisning och sjukvård på hög internationell nivå. Våra patienter är i åldrarna från nyfödd upp till 18 år. Målet är att vara en ledande universitetsklinik genom att utgå ifrån patientnyttan, säkerhetsrutiner och tillvaratagande av allas kompetens med stöd av forskning, utveckling och undervisning. Inom barn PMI finns även ECMO samt Karolinskas Intensive Care Transportation Centre (ITC). Ett stort antal av patienterna som vårdas på BIVA/ECMO kommer från andra landsting/länder. Dessa mycket svårt sjuka patienter hämtas på inremitterande sjukhus av verksamhetens transportteam från PETS (Pediatric Emergency Transport Service) eller ECMO. Dessa team gör tillsammans över 200 transporter per år med Karolinskas intensivvårdshelikopter, ambulansflygplan och intensivvårdsbuss.

Webbredaktör: Jeanette Ammilon Slim