ITC - IntensivvårdsTransportCentrum

ITC transporterar svårt sjuka patienter som är i behov av IVA-transport med avancerad intensivvård under hela resan, oavsett om det är via intensivvårdshelikopter, specialutrustade ambulansflygplan, eller marktransport. ITC utför intensivvårdstransport till och från Karolinska men också mellan andra sjukhus vid behov. Kontakta ITC på: 08-123 72 112

ITC in English Version

Intensivvårdstransport i luften och på mark

Våra sjuksköterskor och läkare har gedigen erfarenhet av intensivvård under transport, både luftburen och markbunden och tar över ansvaret för patienten på plats hos er. Vi kan även erbjuda rådgivning om omhändertagande innan behovet av ivatransport är fastställt. Våra team är anpassade efter patientens behov och har lång erfarenhet av respektive patientkategori. Oavsettt om ni behöver ambulansflyg, helikopter eller marktransport.

Kontakta ITC: 08-123 72 112 

Vi har beredskap 24/7 med alla våra transportteam och säkerställer att rätt team transporterar din patient. 

 • ANTS (Akut Neonatal Transport Service)
 • PETS (Pediatric Emergency Transport Service)
 • AITT (Avancerad IntensivvårdsTransportTeam)
 • ECMO Transportation 

Tack vare specialutrustning på intensivvårdshelikoptern kan den flyga i sämre väder och längre sträckor än de flesta andra helikoptrar på marknaden. Med en hastighet av 320km/h har Karolinskas intensivvårdshelikopter en räckvidd på 80 mil från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Karolinskas intensivvårdshelikopter på helikopterplattan i Solna

Våra specialutrustade flygplan står redo 24/7 för att transportera svårt sjuka patienter. Våra ambulansflygplan har en räckvidd på 315 mil i en hastighet på 740km/h. Vi kan även lösa längre ivatransporter vid behov.

Urlastning av Grafair

När våra intensivvårdsteam flyger med Grafair är precision och säkerställande av rätt utrustning på rätt plats avgörande för intensivvård i luften. Likaså när vi lastar ur planet och fortsätter transporten på mark.

Vårt intensivvårdserbjudande:

Intensivvårdssjuksköterska, Sofia Sundberg, i intensivvårdshelikopter
 • Vi erbjuder medicinsk rådgivning redan innan beslutet om transport är fattat.
 • Vi har 30 min från larm till take-off.
 • Vi tar rapport och förbereder för att överta omhändertagande redan under transport till hemsjukhuset.
 • Vi har alltid ytterligare en intensivvårdshelikopter och ett flygplan i back-up om den ordinarie av någon anledning inte kan flyga.
 • Vi anpassar intensivvårdstransport i luften eller på mark efter avstånd, väder och patientkategori.
 • Våra transportsjuksköterskor och transportläkare är samövade både i vardagligt arbete och transporter med både CRM och simuleringar.
 • Alla våra transportmedel är specialutrustade för intensivvård med alltifrån ökad övervakningsbehov till pågående ECMO behandling.
 • Vi transporterar intensivvårdspatienter mellan alla sjukhus som har behov av IVA-transport oavsett om det är till och från Karolinska eller mellan två andra sjukhus.

 

Våra dedikerade transportteam:

ANTS – Akut Neonatal Transport Service

Karolinskas neonatala transportteam består av specialistläkare och -sjuksköterskor som har till uppgift att utföra akuta, och planerade, transporter av vårdkrävande nyfödda mellan sjukhus.

Tel: 08-123 70 101

PETS – Pediatric Emergency Transport Service

Karolinskas unika barntransportteam har som uppdrag att transportera intensivvårdskrävande barn från 0-18 år. Målsättningen är att hela tiden ha en vårdnivå under transport som motsvarar Barnintensivvårdens.

Tel: 070-484 13 78

AITT – Avancerad IntensivvårdsTransportTeam

Karolinskas vuxenteam består av anestesiologer och iva-sjuksköterskor som har i uppdrag att dygnet runt kunna transportera intensivvårdskrävande patienter eller patienter med utökat övervakningsbehov.

Tel: 08-123 76 150

ECMO Transport 

ECMO Centrum Karolinska är ett av en handfull centra i världen som transporterar patienter mellan sjukhus under pågående ECMO-behandling. ECMO-teamet möjliggör start av ECMO-behandling redan på hemsjukhuset.

Tel: 08-123 78 050

Kontaktuppgifter ITC

Kontakta oss på Intensive care Transportation Centre (ITC)
Ledningsansvarig läkare (LA) jourtelefon 24/7:

08-123 72 112

Medicinskt Ledningsansvarig läkare (MLA) - ITC

Mikael Rolfs
Specialistläkare
mikael.rolfs@regionstockholm.se

 
Funktionsområdesledning för Barn PMI Intensivvård och transport

Lars Falk
Verksamhetschef, +46 8 123 740 40
lars.falk@regionstockholm.se

Madeleine Sahlström
Vårdenhetschef, +46 8 123 711 56
madeleine.sahlstrom@regionstockholm.se

Tanja Dobrosavljevic
Verksamhetschefsassistent, +46 8 123 780 58
tanja.dobrosavljevic@regionstockholm.se

Mia Magnusson
MT Ansvarig - ITC, +46 8-123 780 53
mia.magnusson@regionstockholm.se

Jennifer Weinefelt
Vårdadminsitratör, +46 8-123 750 65
jennifer.weinefelt@regionstockholm.se

Stabsfunktioner för Barn PMI Intensivvård och transport

Li Hellenäs
Patientsäkerhetssamordnare, +46 8 123 730 43
(mailto: li.hellenas@regionstockholm.se)

Jeanette Ammilon Slim
Verksamhetsutvecklare, +46 8 123 78 228
(mailto: jeanette.ammilon-slim@regionstockholm.se)