Vårdgivarinformation om LIVA

LIVA är en ventilations- tillväxt- och utvecklingsstödjande avdelning som ingår i funktionsområdet Barn perioperativ medicin och intensivvård. Här vårdas barn med långvarigt behov av andningsunderstöd, som till exempel CPAP, respirator och/eller tracheostomi.

Förutom vård bedrivs även utbildning av föräldrar och personliga assistenter för att barnet skall kunna komma hem, med eller utan andningsunderstöd. LIVA har även en mottagningsverksamhet dit tidigare vårade patienter som vistas i hemmet kommer för ex. uppföljning eller byte av trachealkanyl.

LIVA tar emot barn i alla åldrar, och uppdraget omfattar fem vårdplatser varav fyra slutenvårdsplatser (med en längre vårdtid, oftast > 3mån) och en vårdplats för dagvård eller korttidsvård. Korttidsvården utgörs främst av tidigare vårdade barn vid försämringar i grundtillståndet och/eller för bronkoskopier och operativa ingrepp i trakealmrådet.

Då LIVA är den enda avdelningen av sitt slag i norra Europa tar vi emot barn från hela Sverige, och ibland även övriga Europa.

Jobba hos oss