Tema Akut och Reparativ Medicin

Tema ARM fokuserar både på akutsjukvård med komplett omhändertagande av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller utrustning och personal. I uppdraget ingår även att säkerställa forskning och utbildning inom dessa områden.

Webbredaktör: Heléne Abrahamsson