Medicinsk enhet Akut

Enhetens uppdrag är att ge vård i rätt tid på rätt vårdnivå vid akut sjukdom både i öppen (akutmottagningarna) och slutenvård (vårdavdelningarna) i samarbete med övriga funktioner och teman. Enheten är baserad på akutsjukvård och internmedicin med cirka 200 anställda läkare. Intensivakuten NKS Solna är en vårdform som är kopplad till sjukhusets högspecialiserade vårduppdrag och omfattas inte av vårdval.

Webbredaktör: Eva Johansson