Välkommen till medicinsk enhet Transplantation

All transplantationsverksamhet i Stockholm är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inom enheten Transplantation transplanteras njure, lever och pankreas alternativt insulinproducerande pankreasöar. Vi eftervårdar och följer upp patienter som genomgått hjärttransplantation. Utöver transplantationer utför vi kärlaccessoperationer på patienter som är i behov av dialys eller av annat skäl behöver en central infart. I samarbetet med Medicinsk enhet Övre Buk utförs öppen och laparoskopisk leverresektionskirurgi på både vuxna och barn. Transplantation ingår i ett nätverk med specialister inom immunologi, anestesiologi, nefrologi, hepatologi, pediatrik, kardiologi, patologi, radiologi, blodcentral, virologi, bakteriologi och farmakologi, Forsknings- och utvecklingsarbete är en viktig del av verksamheten inom området Transplantation, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Webbredaktör: Tanja Mogerud