Jobba på Tema ARM – Akut och Reparativ Medicin

Temat består av sex medicinska enheter, två omvårdnadsområden samt en vårdadministrativ enhet. Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicin och omvårdnad och sker i samarbete med Karolinska Institutet samt andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Är du sjuksköterska och nyfiken på att ta ett kliv i karriären?

Möt Anna Wolmer - medicinsk sekreterare på Tema ARM (Akut Reparativ Medicin)

Webbredaktör: Heléne Abrahamsson