Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner

Kvinnohälsa tar emot både kvinnor och män i behov av gynekologisk och obstetrisk öppen- och slutenvård. Våra avdelningar och mottagningar finns både i Huddinge och Solna. Verksamheten omfattar såväl normal som högspecialiserad verksamhet och med ett nationellt högspecialiserat uppdrag. Inom Hälsoprofessioner samlas arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer . Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom sitt kompetensområde.

Webbredaktör: Petra Dahlgren