Välkommen till Tema Hjärta, Kärl och Neuro

Tema Hjärta Kärl och Neuro bedriver specialiserad och högspecialiserad vård och diagnostik inom kardiologi, kärlkirurgi, thoraxkirurgi, neurologi, neurokirurgi, klinisk fysiologi och neurofysiologi. Vi är ensamutförare av thorax-och neurokirurgi i Region Stockholm och ett ledande center för exempelvis utveckling av minimalinvasiva och kateterburna tekniker för patienter med kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar. Vi består av 7 medicinska enheter.

Webbredaktör: Martine Larsson