Välkommen till Klinisk Fysiologi

Medicinsk enhet för klinisk fysiologi är en av Sveriges största verksamheter för Klinisk fysiologi och utför flertalet, av Swedac, ackrediterade undersökningar och högspecialiserad diagnostik med tonvikt på sjukdomar inom hjärta, kärl och lungor.

Webbredaktör: Malou Eriksson