Välkommen till Tema Hjärta, Kärl och Neuro

Tema Hjärta Kärl och Neuro bedriver specialiserad och högspecialiserad vård och diagnostik inom neurologi, neurokirurgi, kardiologi, kärlkirurgi, thoraxkirurgi, klinisk fysiologi och neurofysiologi. Våra cirka 1250 medarbetare arbetar i multiprofessionella team kring alla diagnoser inom kardiovaskulär och neurologisk vård och diagnostik. Temat tar emot mer än 100 000 patientbesök, utför cirka 12 500 operationer och mer än 55 000 undersökningar per år. Här kan du träffa några av våra medarbetare och veta mer om olika yrkesroller, specialsatsningar och lediga tjänster inom vårt tema.

Webbredaktör: Martine Larsson