Välkommen till Neurokirurgi

Medicinsk enhet för Neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna är regional ensamutförare och bedriver högspecialiserad vård inom neurokirurgins samtliga subspecialiteter, inklusive strålkirurgi och barnneurokirurgi.

Webbredaktör: Martine Larsson