Vår verksamhet

Ungefär hälften av patienterna på Medicinsk enhet Neurokirurgi omhändertas akut efter hjärnblödningar, traumatiska hjärn- eller ryggmärgsskador, hydrocefalus eller andra akuta sjukdomar. Övriga patienter remitteras till Neurokirurgi efter kontakt med läkare på hemsjukhuset.

Patienter med tumörsjukdomar i hjärnan eller ryggmärgen behöver ofta en neurokirurgisk operation som del av sin behandling. Vi har en väl utarbetad vårdkedja och efter operation får patienterna träffa neurologer och kontaktsjuksköterskor som är specialiserade på tumörsjukdomar i nervsystemet.

Vi har landets enda strålknivsenhet och hit remitteras patienter ifrån hela landet. Med strålkniven kan patienter med vissa typer av hjärntumörer och kärlmissbildningar i hjärnan behandlas utan att någon operation behöver genomföras. Den vaskulära neurokirurgiska verksamheten bedrivs i tätt samarbete med vår neurointerventionsenhet och erbjuder våra patienter multidisciplinär bedömning och åtgärd. I den barnneurokirurgiska verksamheten opereras patienter med hjärntumörer, missbildningar, hydrocefalus. I vårt epilepsicentrum görs multidisciplinära bedömningar inför epilepsikirurgi. Vi erbjuder alla typer av funktionella neurokirurgiska behandlingar, såsom Deep Brain Stimulation och symtomlindring för tremor, Parkinsons sjukdom, spasticitet, och vissa typer av smärttillstånd.

Neurokirurgi har ett upptagningsområde som omfattar cirka 2,2 miljoner invånare i Stockholm och på Gotland och utöver detta en omfattande utomläns- och utlandsverksamhet. Patienter från andra län behandlas efter specialistvårdsremiss och patienter från utlandet tas emot efter överenskommelse. Verksamheten bedrivs i såväl öppen- som slutenvård med intensivvård, intermediärvård och vård på neurokirurgisk avdelning.

Vi bedriver omfattande forskning och undervisning, med inriktning på kliniska studier av bland annat ryggmärgsskador, tumörkirurgi, ryggkirurgi, vaskulär kirurgi och smärtbehandling.

Fakta

  • Antal neurokirurgiska operationer per år: 2 085 st
  • Antal strålknivsbehandlingar: 465 st
  • Medelvårdtid: 4,2 dygn
  • Antal barnneurokirurgiska operationer per år: 238 st
  • Antal sjuksköterskor och undersköterskor på mottagningen: 16 st
  • Antal läkare: 32, antal specialister neurokirurgi 22, ST-läkare neurokirurgi 6, underläkare 4
  • Jourlinjer: Primärjour Neurokirurgi, Bakjour neurokirurgi, Aneurysmjour neurokirurgi

Kontaktinformation
Namn: Anders Fytagoridis
Titel: Verksamhetschef
E-post: anders.fytagoridis@regionstockholm.se

Namn: Madelaine Väfors
Titel: Chefsassistent
E-post: madelaine.vafors@regionstockholm.se