Spinal neurokirurgi

Patientflöde spinal neurokirurgi ansvarar för; Traumatiska och degenerativa halsryggskador med ryggmärgspåverkan och Kirurgisk behandling av patienter med intradurala tumörer och förändringar i hela kotpelaren.

Vår verksamhet

Patientflöde spinal neurokirurgi handlägger och opererar ett brett spektrum av diagnoser där huvudområdena är intradurala och perifera nervtumörer, Spondylosförändringar och förslitningsproblematik i halsrygg såsom diskbråck och spinal stenos, lösning av fjättrad ryggmärg, spinala cystor, kärlförändringar och operation för Arnold Chiari's syndrom. Patienter med traumatiska halsryggskador som orsakat ryggmärgskada handläggs akut via patientflöde spinal neurokirurgi.

Vid en multidisciplinär konferens, där representanter för neurologi, rehabilitering, neuroradiologi och neurokirurgi deltar, diskuteras patienternas komplexa sjukdomar innan det beslutas om operation skall rekommenderas. Det nära samarbetet med ryggmärgsskaderehabiliteringen på Karolinska samt med Spinaliskliniken säkerställs en god vårdkedja så att våra patienter erhåller bästa möjliga rehabilitering och omhändertagande även efter operation.

Samtliga operationer görs med tillgång till den mest moderna och avancerade mikrokirurgiska teknikerna. I fall med stor risk för neurologisk påverkan används neurofysiologisk övervakning för att nå bästa möjliga resultat för våra patienter. På senare år har enheten också tillgång till peroperativ 3D-röntgen och intraoperativ navigering.

Enheten bedriver en omfattande forskning och utvecklingsverksamhet, flera av innovationsprojekten i nära samarbete med medicinsktekniska industrin.

Fakta

Antal operationer per år

  • CNS-tumörer (meningeom, schwannom, ependymom med mera): 60 per år väntetid 2-4 mån.
  • Förslitning i halsryggen (diskbråck, spinal stenos med mera): 120 per år, väntetid 1.5-3 mån.
  • Fjättrad ryggmärg och cystor i ryggmärgskanalen: 25 per år, väntetid 3 mån.
  • Arnold Chiari 25 per år, väntetid ca 3 mån
  • Traumatiska halsryggskador, 20/år där samtliga opereras akut.

Kontaktinformation

Namn: Anders Fytagoridis
Titel: Bitr. Överläkare, patientflödesansvarig för Spinal Neurokirurgi
E-post: anders.fytagoridis@regionstockholm.se