Hydrocefalus

Inom patientflöde Hydrocefalus omhändertas patienter som har problem i produktion, resorption och cirkulation av cerebrospinalvätska (CSF) det vill säga den vätska som omger hjärnan och ryggmärgen. En obalans av produktion och återupptag av CSF kan leda till förhöjt tryck i hjärnan så kallad hydrocephalus. Detta tillstånd kan behövas åtgärdas med neurokirurgisk operation så som shuntoperation med silikonslang med ventil från hjärnventrikel till bukhåla alternativt till hjärtats förmak eller endoskopisk fenestrering.

Vår verksamhet

I flödet för hydrocefalus ingår patienter med diagnosen idiopatisk normaltryckshydrocephalus (iNPH), obstruktiv hydrocephalus (förträngning i likvorvägarna), intrakraniella cystor och myelomeningocele med hydrocephalus. En annan typ av hydrocefalus är idiopatisk intrakraniell hypertention (IIH), en denna patientkategori handläggs via Medicinsk Enhet Neurologi och patientflöde Huvudvärk.

Patienter med iNPH utreds av specialiserade läkare, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter inom Medicinsk Enhet Neurologi. Om utredningen tyder på iNPH diskuteras patienten vid en multidisciplinär rond där det bedöms att patienten kan bli hjälpt av en shunt. Patienten kallas då till neurokirurgiska mottagningen där patienten informeras om fördelar, men också risker med den rekommenderade operationen. Patienter med behandlingskrävande hjärncystor, handläggs också av patientflöde, hydrocefalus.

Vid akut obstruktiv hydrocefalus kontaktar vårdgivaren neurokirurgjour.

Fakta

  • Vanligaste typen av hydrocefalus hos vuxna är iNPH, idiopatisk normaltryckshydrocefalus. Prevalensen för iNPH för personer över 65 år är 2%, men troligtvis är siffran högre då iNPH misstänks vara underdiagnostiserad.
  • Arachnoidalcysta är en godartad cysta som ofta är medfödda och i de flesta fall upptäcks accidentellt. Prevalensen är 2%. Majoriteten av denna typ av cysta ger inga symtom och är inte i behov av uppföljning eller neurokirurgisk åtgärd.
  • Obstruktiv hydrocefalus kan uppstå akut till exempel, på grund av tumörer, cystor, trauma, blödningar. Vid akut obstruktiv hydrocefalus kan patienter snabbt sjunka i medvetande och vårdgivare skall då omgående kontakta neurokirurgjour.
  • Svensk kvalitetsregister för hydrocefalus är ett nationellt register och del av Svenska neuroregister.
  • Väntetiden för en operation är inom 12 veckor, det vill säga vårdgarantin.
  • Svensk kvalitetsregister för hydrocefalus >>

Kontaktinformation

Namn: Lisa Arvidsson
Titel: Specialistläkare, PhD, Patientflödesansvarig för flödet Hydrocefalus
E-post: lisa.arvidsson@regionstockholm.se