Vaskulär neurokirurgi

Alla akut insjuknade patienter vårdas vid specialiserad neurointensivvårdsavdelning (NIVA) och utredningar, intensivvård och omvårdnad bedrivs multidiciplinärt i nära samarbete med specialister inom neuroradiologi, neurointensivvård och neurologi likväl barnneurologi samt även i mycket nära samarbete med verksamhetens specialiserade strålknivsenhet. Varje vecka året runt föredras alla patienter vid multidiciplinär rond.

Vår verksamhet

Operationsverksamheten bedrivs med tillgång till integrerade högteknologiska lösningar såsom fluroscensmikroskopi och integrerad neuronavigationsutrustning.  Vi utför all kirurgi vid vaskulära sjukdomar i hjärnan från ligatur av pulsåderbråck (aneurysm) extirpation av arteriovenösa kärlmissbildningar (AVM), arteriovenösa fistlar (AV-F) och cavernom.

Vi utför också revaskulariserande kirurgi vid sjukdomar som medför dålig cirkulation i hjärnan ( ex Moya-Moya) och dekompression av nerver vid konflikt mellan nerv och kärl ,mikrovaskulär dekompression (MVD). Enheten för neurointervention förfogar över flera dedikerade angiografisalar för neurointervention och handlägger allt från trombektomi vid stroke till tätning av pulsåderbråck med coils och stents samt  förslutning av sjuka blodkärl i arteriovenösa kärlmissbildningar och fistlar.För funktionsbevarande ingrepp finns tillgång till preoperativ kartläggning med funktionell MR, transkraniell magnetstimulering samt cerebral angiografi och kirurgi genomförs med hjälp av intraoperativ neurofysiologisk monitorering av nervbanor, avancerad monitorering av kranialnervsfunktioner och vakenkirurgiska ingrepp.

Vidare bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet, internationella universitet samt medicintekniska industrin utveckling inom området

Fakta

  • Det finns en specialist i vaskulär neurokirurgi och i endovaskulär intervention som jour i beredskap dygnet runt året runt. Vi har direkt tillgång till avancerad neurointensivvård och neuromonitorering.
  • Enheten handlägger och utreder samt behandlar alla undergrupper av kärlsjukdomar i hjärnan och ryggen och är ensamutövare för detta i Region Stockholm samt tar emot utomläns och utomlandspatienter. Vi har högspecialiserad tillgång på tekniker som mikrokirurgi, endovaskulär operation och strålkirurgi i Leksell Gamma knife.
  • Barn med kärlsjukdomar i hjärna och ryggmärg handläggs tillsammans med enhetens barnneurokirurg med barnintensivvården,barnneuroradiologin och barnneurologisk specialist.
  • Vi utreder och behandlar patienterna i en multidiciplinär kontext med specialronder för patientfall veckovis. Vi kan erbjuda operationer för kärlmissbildningar som aneurysm (pulsåderbråck) arteriovenösa missbildningar (AVM), cavernom, arteriovenösa fistlar (AV-F), Moya-Moya sjukdom. Vi utför by-pass kirurgi och andra revaskulariserande ingrepp.
  • Aktuell forskning fokuserar på långtidsuppföljning som kvalitetskontroll i handläggningen av subarachnoidalblödningar från rupturerade aneurysm.

NHV-uppdrag moyamoya vuxen

Kontaktinformation

Namn: Lars Kihlström Burenstam Linder
Titel: Patientflödesansvarig, Överläkare
E-post: lars.kihlstrom-burenstam-linder@regionstockholm.se