Pediatrisk neurokirurgi

Inom patientflöde barnneurokirurgi omhändertas alla barn, från nyfödda till 15 års ålder, som behöver bedömning eller kirurgisk åtgärd i hjärna eller ryggmärg.

Vår verksamhet

Vi utför cirka 250 kirurgiska ingrepp per år och jobbar i nära samarbete med barnneurologer, fostermedicinare, barnendokrinologer, barnonkologer, neurointerventionister, plastikkirurger och andra barnkirurgiska specialiteter. Vår verksamhet omfattar tumöroperationer i hjärna och ryggmärg, neuroendoskopier (titthålsoperationer) i hjärnan, epilepsikirurgi, olika typer av neurostimulationsingrepp såsom vagusnervsstimulator och Deep Brain Stimulation (hjärnpacemaker), ingrepp för hydrocefalus, ryggmärgsbråck, operationer för missbildningar i hjärna och ryggmärg samt laserbehandling (LITT) för hjärntumörer och epilepsi.

Vi har en gemensam vårdavdelning som vi delar med barnneurologerna och Astrid Lindgrens barnsjukhus har också landets största barnintensivvårdsavdelning vilket säkerställer en hög patientsäkerhet vid komplicerade ingrepp. Samtliga kirurgiska ingrepp utförs på barnoperationsavdelningen vilket gör att all personal är särskilt utbildade för att ta hand om barn i olika åldrar och att barnen bemöts utifrån ett barnperspektiv.

Fakta

  • Antal operationer per år: ca 250
  • Väntetid till operation: efter medicinsk prioritering.
  • Forskning: 
    - Neurokognition vid Chiarimissbildningar och arachnoidalcystor.
    - Innovationsprojekt kring intraoperativt ultraljud.
    - Translationell forskning med klinisk genetik och barnonkologen

Kontaktinformation

Namn: Ulrika Sandvik
Titel: Överläkare
E-post: ulrika.sandvik@regionstockholm.se