Funktionell Neurokirurgi

Med funktionell neurokirurgi menas kirurgiska ingrepp på nervsystemet som syftar till att lindra besvär och symtom av neurologiska sjukdomar. Patientflöde Funktionell Neurokirurgi är ensamutövare i regionen, vi handlägger och opererar ett brett spektrum av diagnoser där huvudområdena är rörelsesjukdomar (Parkinsons sjukdom, Essentiell tremor och Dystoni), neuropatisk smärta, trigeminusneuralgi, spasticitet och epilepsi.

Vår verksamhet

Vid enheten handläggs patienten i multidisciplinära team och i nära samarbete med andra enheter, såsom Medicinsk Enhet Neurologi och Högspecialiserad Smärtvård på Karolinska. Som patient har man i regel alltid provat icke-kirurgisk behandling via Neurolog,- eller Smärtspecialist innan det eventuellt blir aktuellt med ett funktionellt neurokirurgiskt ingrepp. Patienterna utreds och bedöms initialt av behandlande neurolog eller smärtspecialist. Efter diskussion på multidisciplinär behandlingskonferens fattas beslut om att rekommendera kirurgi. Vid ett mottagningsbesök hos neurokirurg informeras patienten om potentiella vinster och risker med kirurgi och därefter fattas ett definitivt beslut om operation skall genomföras och patienten sätts på väntelista.

Fakta

  • Vi har tillgång till den senaste tekniken såsom intraoperativ 3D röntgen, operationsrobot samt att utföra Deep Brain Stimulation (DBS) operation i narkos.
  • Deep Brain Stimulation: 35 -45 operationer per år med väntetid 3 mån.
  • Ryggmärgsstimulering (SCS): 100 operationer per år med väntetid 3-6 månader beroende på ingrepp.
  • Trigeminus-/ ansiktssmärta: Ballonkompression 20 per år, mikrovaskulär dekompression (MVD) 12 per år, elektrod för ansiktssmärta 5 per år, Gammakniv 12 per år. Väntetid inom 3 mån
  • Baklofenpump: 10 nya pumpar per år
  • Vi utför så kallad DREZ operation för plexus brachialissmärta samt cordotomi för svår cancersmärta.

Kontaktinformation

Namn: Erik Österlund
Titel: Specialistläkare, patientflödesansvarig Funktionell Neurokirurgi 
E-post: erik.osterlund@regionstockholm.se