Välkommen till Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård

Vi är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. Vi har cirka 1 800 medarbetare verksamma i både i Huddinge och Solna.

Webbredaktör: Katarina Ekoff