Intensivvård och Thoraxoperation

Den medicinska enheten är organiserad i fyra sektioner: Intensivvård Solna, Thoraxintensivvård och Thoraxoperation, Intensivvård Huddinge samt Högspecialiserad smärtvård.

Vår verksamhet

Vi bedriver högspecialiserad intensivvård i ett mycket brett spann så som intensivvård till transplanterade patienter inklusive spädbarn, thoraxintensivvård, neurointensivvård, intensivvård efter multitrauma samt intensivvård under pågående tryckkammarbehandling.

I verksamheten ingår Thoraxoperation med elektiv och akut avancerad thoraxkirurgi samt högspecialiserad smärtvård med konsultverksamhet i slutenvården samt öppenvårdsverksamhet.

Våra enheter

Intensivvård Solna

Enheten består av centralintensivvårdsavdelning (CIVA) och neurointenivvårdsavdelning (NIVA).

Läs mer här >>

Thoraxintensivvård och thoraxoperation

Enheten består av thoraxoperation och en thoraxintensivvårdsavdelning.

Läs mer här >>

Intensivvård Huddinge

Enheten är en avdelning med specialistkompetens inom tex vård efter transplantationskirurgi.

Läs mer här >>

Högspecialiserad smärtvård

Enheten består av en öppenvårdsmottagning samt konsultation till slutenvården.

Läs mer här >>

Jobba med oss

Vill du arbeta i team tillsammans med andra specialister i en utvecklande miljö som präglas av spännande arbetsuppgifter?

Läs mer här>>

Fakta

  • Vårdygn: ca 13 600
  • Operation och extern anestesi: ca 3000
  • Antal operationer: ca 1700
  • Interventioner: ca 1000
  • Genomförd DCD: ca 30 st under 2021
  • Vanligaste diagnoser 2021: vård efter hjärtkirurgi, covid-19, hjärtstopp, subaraknoidalblödning, akut resp insufficiens.
  • Öppenvårdsbesök: ca 2100

Kontaktinformation

Verksamhetschef

Håkon Haugaa