Sterilteknik och logistik

Operations- och avdelningsinstrument behöver steriliseras innan de används inom patientvård. Vi på sterilteknik förser operation och sjukhusets övriga avdelningar/mottagningar med denna tjänst. Sterilteknik finns både i Solna och Huddinge.

Vår huvudsakliga uppgift är att säkerställa de myndighetskrav som finns för produktion av sterila medicintekniska produkter samt användarnas önskemål. Vi levererar sterila instrument till avdelningar och mottagningar inom respektive sjukhus. Vi har även externa kunder.

I vårt kvalitetssystem finns metodbeskrivningar i text och bild på alla produkter. Steriliseringsmetoderna består av ånga och plasma/väteperoxid. Steriliserinsprocesserna dokumenteras via datasystemet T-DOC, som möjliggör spårning av instrument till enskild process och användning. Vi utför en årlig upprepad processkontroll av steriliseringsprocessen.

Vi erbjuder:

Sterila produkter.
Upphandlingsstöd vid köp av nya intrument och val av förpackning.
Vägledning vid hantering av låneinstrument.
Information om steriliseringsfrågor.

Verksamhetschef
Tore Evang
E-post