Centrala staber och administrativa verksamheter

Sjukhusets centrala staber och administrativa verksamheter ger stöd till vårdverksamheterna.