Stab Kommunikation

Stab Kommunikation företräder sjukhuset i kommunikations- och mediafrågor och arbetar med både intern och extern kommunikation.

Staben fungerar som rådgivare och är ett stöd för sjukhusledningen i kommunikationsfrågor avseende kommunikationsbehov, planering och genomförande av aktiviteter samt utvärdering.

Stab Kommunikation ansvarar för Karolinskas varumärke, intranät, externa webbplats och andra övergripande kommunikationskanaler som exempelvis Twitter och Facebook.

För att utföra uppgiften består Stab Kommunikation av en rad olika kompetenser som tillsammans täcker in det övergripande kommunikationsansvaret för sjukhuset.

Staben fungerar som kontakt gentemot allmänhet och massmedia, bedriver jourverksamhet för media och hjälper till med rådgivning och avlastning vid massmediakontakter.

Kommunikationsdirektör

Kontakt

Pressektionen

Externkommunikation

Strategisk kommunikation

Webbsektionen