Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen företräder sjukhuset i kommunikations- och mediafrågor och arbetar med både intern och extern kommunikation.

Avdelningen fungerar som rådgivare och är ett stöd för sjukhusledningen i kommunikationsfrågor avseende kommunikationsbehov, planering och genomförande av aktiviteter samt utvärdering.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för Karolinskas varumärke, intranät, externa webbplats och andra övergripande kommunikationskanaler som exempelvis Twitter och Facebook.

För att utföra uppgiften består kommunikationsavdelningen av en rad olika kompetenser som tillsammans täcker in det övergripande kommunikationsansvaret för sjukhuset.

Avdelningen fungerar som kontakt gentemot allmänhet och massmedia, bedriver jourverksamhet för media och hjälper till med rådgivning och avlastning vid massmediakontakter.

Kontakt

Pressektionen

Externkommunikation

Sektionen för internkommunikation

Webbsektionen