Stab Forskning och Utbildning

Stab Forskning och Utbildning (FoU) är en central stab på Karolinska Universitetssjukhuset vars uppdrag är att stötta den forskning och utbildning som bedrivs på sjukhuset.

Inom stabens uppdrag ansvarar FoU-ledningen för regiongemensamma och sjukhusövergripande uppgifter samt organisatorisk samverkan med Karolinska Institutet. I staben ingår även tio sjukhusgemensamma forsknings- och utbildningsverksamheter/corefaciliteter.

FoU-direktör

Annika Tibell, annika.tibell@sll.se

Assistent FoU-direktör

Christina Schröder,  christina.schroder@sll.se

Läs om Forskning och Utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset