Medicinsk enhet Neuroradiologi

Medicinsk enhet Neuroradiologi (även kallat neuroröntgen) är en siteövergripande högspecialiserad röntgenavdelning som utför undersökningar av hjärna, ryggmärg och huvud-halsområdet.

Medicinsk enhet Neuroradiologi ligger i framkant avseende klinisk verksamhet med modern apparatur för datortomografi, magnetkamerateknik och angiografi med intervention som används för att diagnostisera och behandla sjukdomar och skador i centrala nervsystemet.  Verksamheten är siteövergripande (Solna-Huddinge) och bedrivs dygnet runt.

Hos oss arbetar undersköterskor, röntgensjuksköterskor, läkare och fysiker tillsammans - för patientens bästa.

Nästan alla patienter remitteras till oss av läkare verksamma på Karolinska universitetssjukhuset. Vi utför årligen ca 17 000 MR undersökningar och 22 000 DT undersökningar.

Vi fungerar också som referens för bedömning av neuroradiologiska undersökningar från hela landet såväl som från utlandet.