Jobba på Klinisk kemi

Klinisk kemi stödjer vårdens behov av snabb diagnostik av de vanligaste komponenterna i blod, urin och ryggmärgsvätska vid våra dygnet runt-bemannade centrallaboratorier på sex sjukhus i Stockholm: Karolinska Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus. Vi erbjuder också provtagning och preanalytisk hantering till vård och forskning, samt i ökande omfattning patientnära diagnostik i sluten- och öppenvården från Hallstavik i norr till Nynäshamn i söder. En effektiv standardisering av våra mätmetoder garanterar ett likvärdigt analysresultat, oavsett i vilket av våra laboratorier ett givet prov analyseras.

Biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi 24/Sju verksamhet

Shahla Ali jobbar som biomedicinsk analytiker inom Klinisk kemis 24/Sju verksamhet. Här analyseras akuta prover dygnet runt, årets alla dagar.

Webbredaktör: Erika Sjöbom