För patienter och besökare till Karolinska Universitetslaboratoriet

I broschyren hittar du information om var du kan ta ditt prov i Karolinska Universitetslaboratoriets regi.

Webbredaktör: Erika Sjöbom