Leukocyter, partikelkoncentration, Ledvätska-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • LPK, Ledv-
  • Leukocyter, poly/mono, Ledv-
Rapportnamn: Ledv-Leukocyter
Metod:
Flödescytometri (mikroskopi vid manuell bedömning)
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

 Ledv-Leukocyter inkluderar: Ledv-Lkc, mono och Ledv-Lkc, poly.

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp.

Röret ska omedelbart vändas 5-10 ggr.
Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 3 timmar​
Referensintervall:

Enhet: 109/L
< 0,20

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej