Fria lätta kedjor, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • FLC-K
  • FLC-L
Rapportnamn: Beställs som FLC. Besvaras som P/S-FLC-K, P/S-FLC-L, P/S-FLC-KVOT samt i förekommande fall FLC involverad.
Indikationer / kompletterande analyser:
P/S-FLC kompletterar S-Proteinfraktioner vid utredning av M-komponent genom detektion av fria lätta kedjor, vilka ofta missas med S-Proteinfraktioner. P/S-FLC ger likvärdigt informationsvärde som U-Proteinfraktioner och kan därför i många fall ersätta den senare för detektion av fria lätta kedjor t.ex. vid utredning av förekomst av lättkedje M-komponent, amyloidos, icke-sekretoriska myelom eller andra immundyskrasier.

Tilläggsinformation

​Patologisk FLC-kvot (S-Kappa/S-Lambda) är således förenligt med förekomst av M-komponent och gravt patologisk kvot förenligt med lättkedjemyelom.
Vid patologisk P/S-FLC kvot läggs analysen ”FLC involverad” till i gruppen. Vid FLC-kvot där S-kappa överväger beräknas FLC involverad som S-Kappa – S-Lambda och vid S-Lambda övervikt som S-Lambda – S-Kappa.
 

Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar


Centrifugering:

  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G


Centrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 dygn
  • Kylt: max 7 dygn


Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst: Vid förvaring/transport längre än 7 dygn
Referensintervall:
Enhet: mg/L
P/S-FLC-K 6,7-22,4
P/S-FLC-L 8,3-27,0

Kvot:
P/S-FLC-KVOT 0,31-1,56
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid. 
Ackreditering:

​Nej