Läkemedel och växtdroger, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
  • Lyrica U-
  • Palladon U-
  • Ketalar U-
  • Neurontin U-
  • Imovane U-
  • Concerta U-
  • Ritalin U-
  • Ketogan U-
  • Durogesic U-
  • Leptanal U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). Metoden har en mycket hög selektivitet. Verifiering utförs därför ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran. Verifiering utförs också med LC-HRMS-teknik.

Vid analys av följande läkemedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

I metoden detekteras: atropin, dextrometorfan, efedrin, fentanyl, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, katinon, ketamin, ketobemidon, isobarerna mitragynin/speciogynine/speciociliatine (alla finns i växtpreparatet kratom),  metylfenidat, pregabalin, psilocin, ritalinsyra, tapentadol, zopiklon och zolpidem-fenyl-4-karboxylsyra​.
 
  Gränsvärde:
  Screening Verifiering
Fentanyl 0,5 µg/L 0,5 µg/L
Övriga substanser 100 µg/L 100 µg/L
Remiss:
Droganalys, Klinisk farmakologi
(För företagsprover: remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Läkemedel och växtdroger, U- beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Läkemedel som inte ingår i denna grupp kan finnas som egna provtagningsanvisningar, t.ex. amfetamin, bensodiazepiner och morfin.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Svarsrutiner:

Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.

Ackreditering:

​Ja