Proteinfraktioner, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • MGUS
  • M-komponent
  • Elfores
  • S-
Rapportnamn: S-Proteinfraktioner
Indikationer / kompletterande analyser:

S-Proteinfraktioner används för detektion och uppföljning av M-komponenter (bör kompletteras med U-Proteinfraktioner alternativt P/S-FLC för att inte missa ev M-komponent av lätta immunglobulinkedjor som inte syns i serum).

Utredning av inflammationer av okänd genes, SR-stegring, led- och bindvävssjukdomar, tarmsjukdomar, leversjukdomar, maligniteter, antitrypsinbrist samt vid utredning av symtom som ödem, proteinuri, ascites, anemi, hypercalcemi, infektionsbenägenhet, steatorre och ikterus

Tilläggsinformation

​Om frågeställningen endast rör förekomst av inflammatoriska aktivitetstecken kan S-akutfasproteiner rekommenderas istället för S-proteinfraktioner, men observera då att ingen M-komponentsbedömning görs!

Metod:
Elektrofores
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ange diagnos och frågeställning.

Analyspaketet omfattar: S-Albumin, S-Antitrypsin, S-Orosomukoid, S-Haptoglobin, S-CRP, S-IgA, IgG och IgM samt agarosgelelektrofores. Suspekt M-komponent påvisas med immunfixation. Undersökningen inkluderar sammanfattande bedömning av laboratorieläkare.

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provtagning vid Kryoglobulinemi:
Använd serumör med koagulationsaktivator, röd propp och förvara i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar


Centrifugering:

  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G


Centrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 dygn
  • Kylt: max 7 dygn


Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst: Vid förvaring/transport längre än 7 dygn
Referensintervall:
Se respektive enskild analys.
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja