Dihydrotestosteron, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: DHT
Rapportnamn: S-Dihydrotestosteron
Indikationer / kompletterande analyser:
För utredning av spädbarn med tvetydiga genitalier, uppföljning av behandling vid 5-alfa-reduktasbrist, utredning av sen pubertet hos pojkar.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

 

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov: 

  • Kylt, max 8 timmar
  • ​Fryst (avhällt), vid längre än 8 timmars förvaring
Referensintervall:
Enhet: nmo/L

Referensintervall saknas.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej