Hemoglobin, F-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hb, human, F-
Rapportnamn: Elektronisk beställning/svar i TakeCare: F-Hemoglobin. Elektronisk beställning/svar i Journal III: F-Hemoglobin, prov 1, F-Hemoglobin, prov 2 resp. F-Hemoglobin, prov 3. Elektronisk beställning närvårdsanalys, F-Hemoglobin
Indikationer / kompletterande analyser:
För påvisande av blod i feces vid misstänkt tarmblödning.
Negativt prov utesluter inte blödning.
Metod:
Immunkemi (screening med snabbtest)
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

Vid elektronisk beställning av F-Hemoglobin: 
- TakeCare: Gör tre beställningar på olika nummer. 
-  Journal III: Beställning av de tre proverna görs på samma nummer (proverna får samma provtagningsdatum).
 
Närvårdsanalys
Elektroniskt i TakeCare, eller
Pappersremiss närvård: Lokala närvårdsanalyser
Provtagning:
Provtagningsmateriel:
Provtagningsrör Actim Fecal Blood från Aidian beställs från Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik, på webbsidan finns även bilder på provtagningsmateriel. Det går också bra att beställa materiel på MediCarrier. 

Provtagning:
- Prov ska ej tas i synligt blod i avföringen.
- Patienter med menstruation, blödande hemorrojder eller blod i urinen bör ej testa sig under denna period.
- Inga dietföreskrifter behövs då endast humant hemoglobin påvisas.
- Tre på varandra följande prov, tagna olika dagar, krävs för säker diagnostik.
- Särskild patientanvisning på ett flertal språk kan skrivas ut ifrån Aidians hemsida​, de ligger under rubriken, provtagningsanvisningar.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

prov:
  • Rumstemperatur, max 3 dagar
  • Kylt, max 7 dagar
  • Om inte alla prover kan tas inom 7 dagar lämnas varje prov in för sig.
  • Om flera prover beställs på samma beställningsnummer och ska  alla prover skickas samtidigt. Annars genereras svar som ”Prov saknas” för prover som inte skickats in.​​
Referensintervall:
Enhet: (saknas)
0
Analysen är kvalitativ, med en detektionsgräns på ungefär 15-30 µg hemoglobin/g feces. 
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)​

Analysen kan även utföras lokalt på närvårdslaboratorier anknutna till Karolinska, se länk för att hitta ett närvårdslaboratorium nära dig.