Apkoppsvirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Monkeypox
  • Apkoppor
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid klinisk misstanke om infektion med apkoppsvirus

Beställ: Apkoppsvirus-DNA -Blåsa, -Sår, -Svalg
Beställ: Apkoppsvirus-DNA -övrigt. Ange feces, rektum, saliv, sputum, vaginalsekret eller urin på Lokalisation

Mer information om provtagning för Apkoppor

För information om vilka enheter som tar prov för apkoppor, provtagningsindikation och hantering av apkoppor se Vårdgivarguiden/Apkoppor

Remiss:

Klinisk mikrobiologi

Ange symtom och insjukningsdatum

Provtagning:

Apkoppsvirus-DNA

Blåsor och sår

Använd TRANSWAB lila
Ta provet genom att rulla pinnen över såret/blåsan under lätt tryck. Stoppa pinnen i provröret. Bryt av provpinnen vid markeringen och skruva på korken.

Svalg

Använd TRANSWAB lila.
Ta prov från bakre svalgvägg och tonsiller med samma provpinne.
Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen, rulla därefter provpinnen över båda tonsillerna. Stoppa pinnen i provröret. Bryt av provpinnen vid markeringen och skruva på korken.

Övrigt provmaterial

För provtagning se respektive Provtagningsanvisning
- feces, TRANSWAB lila
- sekret (från rektum, vagina), TRANSWAB lila
- saliv, sputum, Sputumburk
- urin, Sterilt provrör

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Apkoppsvirus-DNA

  • Förvara provet kylt
  • Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar


Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Ingen extra transporthylsa behövs för transport av prov för Apkoppor.  Transporthylsa används enligt ordinarie rutin. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Prover med post: Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt enligt kategori B UN3373 - Biologiskt ämne kategori B.

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Apkoppsvirus: Prov analyseras vardagar. Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster.